Koçluk Becerileri


foto

AMAÇ

Yönetici pozisyonunda görev alan çalışanların ekip yönetimi ve koçluk becerilerini arttırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Yöneticilik #Koçluk #Soru Sorma Teknikleri #Etkin Dinleme #Geri Bildirim #Kuşaklar #Transaksiyonel Analiz

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Koçluk, mentörlük ve danışmanlık arasındaki temel farkları, doğru soru sorma ve etkin dinleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Koçluk becerileri kullanarak daha etkin yönetim mümkündür.
Yapar: Koçluk metodlarını bir yönetim aracı olarak kullanır.

HEDEF KİTLE

Yönetici olarak çalışan ve koçluk becerilerini geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri
  • Koçluk Nedir? Ne Değildir?
  • Koçluk iee Danışmanlık ve Mentörlük Arasındaki Farklar
 • Soru Sorma Sanatı
 • Ruh - Zihin - Beden Üçlüsü
 • Beynimizin İşleyişi
 • Hangi Boyuttan Bakıldığını Saptama, Mantık Seviyeleri
 • Öğrenme Şekilleri
 • İç Sabotajcılarla Baş Etme
 • Metaforlarla Anlatım
 • Yeni Bakış Açısı Yaratmak İçin Yeniden Çerçeveleme
 • Sonuç Odaklı Koçluk
 • Koçluk Yetkinlikleri
 • Y Kuşağını Anlamak
 • Geribildirim Alma ve Geribildirim Verme
 • Transaksiyonel Analiz ve Koçluk

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme