Pazarlama Analitiği


foto

AMAÇ

Analitik tekniklerin pazarlama için kullanım alanları hakkında bilgi aktarmak ve pazarlamaya analitik bakış açısı kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Analitik #Pazarlama #Problem Çözme #Strateji

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Pazarlama için kullanılan analitik araçların kullanım amaçlarını bilir. Veri ve pazarlama birlikteliğinden sonuç yaratacak stratejilerin nasıl oluşturulabileceğini bilir.
Anlar: Pazarlama için verilerin ve analitik tekniklerin hangi mecrada ve kanalda ne kadar etkili olabileceğini anlar.
Yapar: Pazarlama çerçevesinde temel tanımlayıcı analitiklerin kullanımlarına ve bulgularına dair yorum yapar. Pazarlamada sonuç elde edebilmek için analitik teknikler arasında seçim yapar.

HEDEF KİTLE

Ürün yönetimi, strateji, kanal geliştirme, satış ve pazarlama gibi konuyla ilgili departmanlarda çalışan kişilerin yanı sıra şubelerde bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan çalışanların katılımına da uygundur.

İÇERİK

  • Pazarlama Nedir?
  • Finans Alanında Pazarlama ve Farklılıklar
  • Analitik Düşünce ve Tanımlama
  • Veri Yapısı ve Analitik Teknikler Bütünü
  • Tanımlayıcı Analitikler ve Pazarlama
  • Öngörücü Analitikler ve Pazarlama
  • Pazarlama Çerçevesinde Analitiklerin Değerlendirilmesi
  • Pazarlama Araştırmalarında Analitiklerin Yeri
  • Dijital Pazarlamada Analitiklerin Yeri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık