Akıllı Sözleşmeler


foto

AMAÇ

Blokzincir teknolojisine endeskli olarak yeni dönemde hayatımıza giren akıllı sözleşmelerin bankacılık sistemine etki ve yansımalarının anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Roboteknoloji Hukuku #Blokzincir #Akıllı Sözleşmeler #Finansal Kuruluşlar #Sözleşmelerin Hukuki Niteliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Blokzincir oluşumunu ve akıllı sözleşmeler yoluyla bankacılık hizmet ve ürünlerine nasıl katkı sağlayıp aynı zamanda rakip olacaklarını bilir.
Anlar: Blokzincir oluşumu vesilesiyle işlemlerin kayıt edilmesini, akıllı sözleşmelerin hangi alanlarda ne şekilde kullanılacağını, uluslararası projelerin takibini ve bu hususların bankacılığı nasıl katma değer yaratacağını anlar.
Yapar: Akıllı sözleşmeler ve işlemlerin analizi ile blokzincir projelerinin kapsamı hakkında bilgi sahibi olarak, konuya ilişkin yorum yapmak suretiyle çözüm geliştirebilir ve sisteme giren projeleri değerlendirebilir.

HEDEF KİTLE

Başta hukukçular ve BT ekipleri olmak üzere konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Roboteknoloji Hukuku
 • Akıllı Sözleşmelerin Teknik Alt Yapısı
  • Blokzincir Teknolojisi ve İşleyişi
  • Blokzincirin Avantajları
 • Akıllı Sözleşme Kavramı
 • Akıllı Sözleşmelerin İşleneceği Blokzincirler
 • Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Niteliği
  • Akıllı Sözleşmelere Dair Yasal Düzenlemelere Dair Uygulamalardan Seçmeler
 • Akıllı Sözleşmelerin Finansal Kuruluşlar İçin Önemi
  • Akıllı Sözleşmelerin Getirdikleri Fırsatlar
  • Akıllı Sözleşmelerin Getirdikleri Tehditler
 • Akıllı Sözleşmelerin Dünya Uygulamalarındaki Yeri ve Geleceği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Denetleme, Karar Verme ve Uygulama
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik ve Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilme ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Kurumsal Girişimcilik