Yönetim Becerileri


foto

AMAÇ

Yönetim becerilerini geliştirecek yöntemlerin aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Yönetim #Motivasyon #Liderlik #Performans Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişik yönetim stillerini bilir.
Anlar: Yöneticilerin önemli görevlerinden biri, çalışan, üst yönetim ve varsa müşteri arasında köprü kurmaktır.
Yapar: Çalışanlarını fikirlerini ve uzmanlıklarını paylaşmaları için cesaretlendirir. Değişik yönetim stillerini benimseyerek hedefler, sonuçlar ve diğer kritik konularla ilgili bilgiyi zamanında aktarır. İş hedefleriyle ilgili sorunların çözümlerini kolaylaştırır. Ekip üyelerinin görev ve sorumluluk paylaşımını gerçekleştirir. Tüm ekip üyelerinin süreçlere aktif katılımını destekler.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yöneticinin Rolü
  • Yöneticiliğe Bakış Açıları
  • Yönetme Becerileri
 • Motivasyon
  • Hedeflere Ulaşma
  • Yönetici Açısından Sıralamanın Önemi
  • İnsanları Harekete Geçirme Anlayışının Değişmesi
  • Güdüleri Harekete Geçirirken Atılacak Adımlar
   • Çalışanların Gereksinimlerini Saptamak
   • Savunmaya Yönelik Tepkileri Belirlemek
 • Yönetim ve Önderlik Becerileri
  • İki Değişik Yöneticilik Örneği
  • Yönetim Biçimleri
  • Önderlik Üslupları
 • Performans Yönetimi
  • Görevleri Belirlemek 
  • Değerlendirme Görüşmesi
 • Eğitim
  • Eğitim İhtiyacını Belirleme Yolları
 • Mesleki Hedeflerin Belirlenmesi
  • Hedeflerin Gözden Geçirilmesi
  • Becerilerin Gözden Geçirilmesi
  • Eylem Planı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Yetenek Yönetimi/ Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Sorumluluğu Devretme, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme