Banka Bilançosu Okuryazarlığı ve Karlılık


foto

AMAÇ

Katılımcıların, banka finansalları üzerinde yer alan tüm kalemleri öğrenmeleri ve banka hedeflerini ve stratejisini doğru yorumlayabilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Strateji #Makroekonomi #Banka Finansalları #Hedefleri Anlamak

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka stratejisi ve uygulanan politikaların bugün ve gelecekte oluşacak rasyolar üzerindeki etkisini bilir.
Anlar: Makroekonomik veriler doğrultusunda kurumun stratejilerini tam ve net olarak anlar.
Yapar: Hedefler doğrultusunda aksiyona geçer.

HEDEF KİTLE

Banka finansalları, stratejilerini yorumlama ve makroekonomik verilerin bunlar üzerindeki etkilerini anlama noktasında kendisini geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bankacılık Sektörü Genel Verileri
 • Temel Banka Finansalları
  • Bilanço
  • Kar – Zarar Tablosu
  • Bilanço Dışı Kalemler
  • Bankacılıkta Önemli Rasyolar
  • Bankaların Stratejik Hedeflerini Anlayabilmek
 • Makroekonomik Veriler ve Bankacılık
 • Bankacılıkta Karlılık
 • Dijitalleşmenin Banka Finansalları Üzerindeki Olası Etkileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: