İleri Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Konsolide finansal tablolar, nakit akış tabloları ve proforma finansal tabloların hazırlanması ve analiz yöntemlerinin aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Nakit Akış Tablosu #Konsolidasyon #Proforma #Finansal Tablolar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Nakit akış tablolarının işleyişini, konsolidasyon teknik ve işlemlerini bilir.
Anlar: Nakit akış tabloları analizinin finansal analiz açısından önemini, konsolidasyon tekniklerinin yarattığı farklılıkları, proforma tabloların hazırlanmasında varsayımların etkilerini anlar.
Yapar: Nakit akış, konsolide ve proforma finansal tabloları hazırlar.

HEDEF KİTLE

Temel düzeyde finansal analiz bilgisine sahip, mali tahlil-istihbarat, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi birimlerinde görev yapan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Konsolide Finansal Tablolar
  • Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanması
  • Konsolidasyon Teknikleri
   • Tam Konsolidasyon
   • Özkaynak Yöntemi
  • Konsolide Finansal Tabloların Analizi
 • Nakit Akış Tabloları
  • Nakit Esası / Tahakkuk Esası
  • Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması
   • Faaliyet Bazında Bölümleme 
   • İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları- Doğrudan /Dolaylı Yöntem
  • Nakit Akış Tablolarının Analizi
 • Proforma Finansal Tablolar
  • Proforma Finansal Tabloların Hazırlanması
   • Gelir Tablsu
   • Nakit Akış Tablsu
   • Bilanço

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik , Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: