Proje ve Yatırım Kredileri


foto

AMAÇ

Proje fizibiliteleri hazırlanıp modellemeler üzerinde tartışılacak olan eğitimde proje ve yatırım kredileri için finansal modelleme yapacak çalışanların bu konudaki becerilerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Proje Analizi #Proje Finansmanının Karakteristikleri #Mali Proje Fizibilitesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje fizibilitesindeki riskleri bilir.
Anlar: Proje fizibilitelerini anlar ve denetleyebilir, eksikleri tespit edebilir.
Yapar: Mali proje fizibilitesi ve analizlerini yapar. .

HEDEF KİTLE

Katılımcıların asgari düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Kredi satış ve kredi tahsis bölümlerinde özellikle orta ve uzun vadeli kredi çalışması yapanlar ile proje finansman departmanında çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ekonominin İniş, Çıkışları ve Sektörel Riskler Nasıl Yönetilmelidir?
 • Ağırlıklı Kaynak Maliyeti: İşletmenin Kaynakları Nasıl Vadelendirilmiş ve Maliyetlenmiştir?
 • Vade ve Maliyet Yapısını Yönetebilmek İçin Kaynaklar Hangi Aktiflere Yatırılmalıdır?
 • Yatırım Kavramı
  • İşletme Sermayesi Yatırımları
  • Menkul Sermaye Piyasası Yatırımları
  • Sabit Sermaye Yatırımları
  • Makina ve Teçhizat Yatırımları
  • İnşaat, Bina, Arazi Düzenleme ve Geliştirme Yatırımları
 • Yenileme Yatırımları
 • Sıfırdan (Greenfield) Yatırımlar
 • Yatırım Projesi Planlaması
  • Proje Fikri
  • İhtiyaçların Tespiti
  • Ürünün Tespit Edilmesi
  • Fizibilite
  • Pazar Analizi
  • Tüketici Analizi
  • Rekabet Ortamının Analizi
  • Pazarlama Planı
  • Teknik Analiz
  • Kuruluş Yerinin Seçimi
 • Ekonomik Faktörler
 • Doğal Faktörler
 • Ekonomik Politikalar
 • Finansal Analiz
  • Projenin Toplam Maliyetinin Hesaplanması
  • Sabit Sermaye Giderleri
  • İşletme Sermayesi
  • Toplam Yatırım Finansmanı ve Sermaye Yapısı
  • Projenin Toplam Gelirlerinin Hesaplanması
  • Proforma Gelir ve Nakit Akımlarının Hesaplanması
  • Projenin Ekonomik ve Finansal Değerlendirilmesi
  • Ödeme Süresi Yöntemi
  • Basit Karlılık Yöntemi
  • Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı Yöntemi
  • İskonto Oranının Tespiti
  • Ağırlıklı Sermaye Maliyeti (WACC)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: