Banka Finansal Tabloları ve Aktif Pasif Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankaların aktif- pasif yapısı, bilanço ve gelir tablosu kalemleri incelenecek ve karşılaşılan riskler ve bunların yönetimi tartışılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Bilançosu #Banka Gelir Tablosu #Bilançodaki Riskler #Aktif- Pasif Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka bilançosu ve gelir tablosu detayını, karşılaşılan riskleri bilir.
Anlar: Banka yönetiminde önemli olan etkenleri, risk, maliyet ve getiri ilişkisini, rekabet ortamının ve risklerin bankanın kararlarını nasıl etkilediğini anlar.
Yapar: Bankacılık ürün ve hizmetlerinin, banka bilançosuna, gelir tablosuna, karlılığa ve yaratılan risklere katkısını ve etkisini yorumlar.

HEDEF KİTLE

Şube ve genel müdürlük birimlerinden (mali işler, risk yönetimi, aktif pasif yönetimi vb. birimlerinde çalışanlar hariç) konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Banka Bilançosu, Gelir Tablosu ve Bilanço Dışı Kalemler       
  • Aktif Kalemler: Bankaların Fon Kullanımları       
  • Pasif Kalemler: Bankaların Fon Kaynakları       
  • Gelir Tablosu Kalemleri: Bankaların Gelir Kaynakları       
  • Bilanço Dışı Kalemler ve Bankaya Etkileri       
  • Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki Farklar ve İlişkiler
  • Reeskont 
  • Evalüasyon 
 • Banka Bilançosunun Karşı Karşıya Kaldığı Riskler       
  • Kredi Riski       
  • Likidite Riski       
  • Faiz Riski       
  • Kur Riski       
  • Sermaye Yetersizliği Riski
  • Operasyonel Risk

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik , Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak