Mindfulness Yöntemiyle Kendi Kendinizin Koçu Olun


foto

AMAÇ

Kendimizi daha iyi tanıma, seçimlerinizi anlama, bilinçli seçimler yapabilme, ulaşmak istediğimiz tüm yeni durumlar için kendi kendimize koçluk yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mindfulness #Koçluk #Kendini Tanıma #Seçimler #Alışkanlıklar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Mindfulness, koçluk kavramlarını ve GROW modelini bilir.
Anlar: Kendi kişiliğini ve değerlerini, seçimlerin nasıl yapıldığını ve kendi kendine koçluk yapma prensiplerini anlar.
Yapar: Arzu ettiği yeni durumlara ulaşmak için bilinçli seçimler yaparak kendi kendine koçluk yapar.

HEDEF KİTLE

Potansiyelini performansa çevirmek isteyen, ulaşmak istediği durum ile mevcut durumu arasında fark gören, memnun olmadığı alışkanlıkları bırakmak isteyen, yeni alışkanlıklar edinmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temeller: Kendinizi Tanıyın
  • Benlik Düzeyinizi Anlayın: Transaksiyonel Analiz Envanteri 
  • Değerlerinizi Bilin: Değer Çalışması
 • Sürece Hazırlık
  • Kendinize Koçluk Yapma 
  • Uygulama: Hayat Çarkı Değerlendirmesi
 • Vizyon Belirleme: Süreç Sonunda Ulaşmak İstediğiniz Durumun Tanımlanması
 • Süreci Güçlendiren Davranışlar
  • Özşefkat 
  • Kendine Etkili Soru Sormak 
  • GROW Modeli
   • Goal: Hedef Nedir?
   • Reality: Gerçeklik Nedir?     
   • Options: Seçeneklere Nasıl Ulaşacaksın?
   • Way Forward: Neyi, Ne Zaman Yapacaksın?
 • Araçlar
  • Ölçeklendirme
  • Geleceğe Götürme
  • Mentor Çağırma
  • SWOT Analizi
  • Zaman Matrisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik