Proje Finansmanında Temel Finansal Modelleme


foto

AMAÇ

İleri düzey nitelikte olup kurumsal firma ihtiyaçları paralelinde enerji, altyapı, satın alım projelerinde proje finansmanı yöntemi ile finanse edilen işlemlerin tüm altyapısını uygulamalı olarak aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kredilendirme #Finansman #Risk #Proje Finansmanı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çeşitli sektörler özelinde proje finansmanı detaylarını ve farklarını bilir.
Anlar: Proje finansmanı yapısını anlar.
Yapar: Proje finansmanı sürecini gerçekleştirebilir ve yönetir.

HEDEF KİTLE

İleri düzey bir eğitimdir. Proje finansmanı pazarlama, tahsis, kurumsal krediler, kredi pazarlama, kredi fiyatlama, hukuk, kurumsal finansman, hazine departmanlarında proje finansmanı alanında çalışan tüm kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Proje Finansmanı Uygulamaları
  • Enerji Sektörü
  • Altyapı Sektörü
  • Satın Alım İşlemleri
 • Proje Finansmanında Sektörel Uygulamalar
  • Enerji Sektöründe Proje Finansmanı
  • Altyapı Sektöründe Proje Finansmanı 
  • Satın Alım İşlemlerinde Proje Finansmanı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri