Finansal Teknolojiler (Fintech) ve Bankacılık


foto

AMAÇ

Fintech sektörü ve bu sektörde yer alan girişimlerinin geliştirdikleri iş modelleri, ürün ve hizmetleri hakkında katılımcılara genel bilgilendirme yapmak ve bankacılık sektörüne etkileri irdelemektir.

ODAK NOKTALARI

#FinTech #Peer-to-Peer Lending #Blockchain #PSD #Dijital Bankalar #Kitlesel Fonlama #Robo Advisor

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dünya ve Türkiye’deki bankacılık sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Fintech girişimlerin sunduğu ürün, hizmet ve iş modellerini bilir.
Anlar: Fintech girişimlerinin ürün ve hizmetlerinin geleneksel bankacılık ürün ve hizmetleri arasındaki farklarını anlar.
Yapar: Fintech girişimlerinin ürün ve hizmetlerinde sunduğu inovatif özelliklerini anlayarak, çalıştıkları kurumlarda benzer özelliklerde ürün ve hizmet geliştirme projelerinde görev yapar.

HEDEF KİTLE

Bilgi teknolojileri, ürün yönetimi, pazarlama, süreç, kalite, iş geliştirme ve denetiminden sorumlu ekipler ile FinTech’lere ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Fintech’lerin Doğuşu
 • Fintech Ekosistemi
 • Fintech’ler ve Bankacılık Sektörü
 • Kripto Paraların Kullanım Alanları
 • Fintech Sektörünün Türkiye’deki Gelişimi
 • Fintech’lerin Sunduğu Ürün, Hizmet ve İş Modelleri
  •  Bireyden Bireye Borçlandırma (P2P Lending)
  •  Dijital Bankalar (Challenger/ Neobanks)
  •  Kitlesel Fonlama (Crowdfunding)
  •  Robo Danışmanlar (Robo Advisors)
 • Açık Bankacılık
 • Blokzincir Teknolojisi
 • Dünya ve Türkiye’de Blokzincir Kullanım Alanları
 • Kripto Paralar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik