Risk Odaklı Kredi Analizi


foto

AMAÇ

Firma kredi ihtiyaçlarının tespiti, makro ekonomik gelişmelerin firma mali tablolarına etkilerinin bilinmesi ve kredi limit belirleme yöntemlerinin aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Mali Tablolar Analizi #Faaliyet Döngüsü # Kredi İhtiyaçlarının Belirlenmesi # Kredi Ürünleri #Kredi Limit Tahsisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi analizi ve firma ihtiyaçlarını belirlenme yöntemlerini bilir.
Anlar: Firma ihtiyaçlarına uygun ürünlerin ve kredi limitlerinin neler olabileceğini anlar.
Yapar: Müşterilere uygun kredi analizlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredilerle İlgili Tanımlar
  • Kredi Sınıflandırılması: Niteliklerine, Vadesine, Kullanım Amacına, Teminatlarına, Kaynaklarına, Yetkilendirilmelerine göre
  • Kredilendirme İlkeleri: Güvenilirlik, Akışkanlık, Verimlilik
  • Kredi Değerliliğinin Ölçülmesi: Karakter (Character), Kapasite (Capacity, Teminat (Collateral, Sermaye (Capital), Ekonomik Koşullar (Conditions)
 • Kredi Tahsisinde Süreçler
  • Mali Tabloların Edinilmesi
  • Mali Tabloların İrdelenmesi
  • Mali Analiz
  • Sektör Koşulları
  • Kredi Tahsis Kararı
  • Uygun Kredi Ürünü
  • Uygun Limit, Uygun Vade, Uygun Teminat
  • Yeniden Değerlendirme ve Kredilerin Devamlılığı 
 • Kredi Tahsisinde Sektörel Bakış
  • Üretim Yapan Firmalar
  • Ticaret Yapan Firmalar
  • Hizmet Sektöründeki Firmalar
  • Taahhüt Firmaları
 • Kredilendirilecek Firmalarda Aranan Nitelikler
  • Deneyim, Büyüklük ve Faaliyetin Çeşitliliği
  • Faaliyet Gösterilen Sektörün Durumu ve Firmanın Sektördeki Durumu
  • Yönetimde Etkinlik
  • Bankalarla Çalışma Eğilimleri
  • İştirak ve Grup Firmaları
  • Firma Varlıkları ve Memzuç Bilgilerinin Analizi
 • İleri Düzey Mali Analiz
  • Yapılan Makyajlamalar
  • Aktarma - Arındırma İşlemleri
  • Tespit Yöntemleri
 • Faaliyet Döngüsü ve Finansman İhtiyaç Sürelerinin Belirlenmesi
  • Faaliyet Döngüsü
  • Finansman İhtiyaç Süreleri ve Nedenleri
  • Faaliyet Döngüsü Analizi
  • Ürün Amaçlı Faaliyet Döngüsünün Değerlendirilmesi
 • Kredi Limit Belirleme Yöntemleri
  • Sektör İncelemeleri
  • Firma İncelemeleri
  • Satıştaki Vadeler Üzerinde Etkili Durumlar
  • Piyasadaki Etkileri
 • Dış İşlemlerde Kredi limitinin Belirlenmesine Yönelik Uygulamalar
  • Diş Ticaretin Finansmanında Kullanılan Ürünler
  • Nakdi Krediler: Döviz Kredileri, Eximbank Kredileri
  • Gayrınakdi Krediler: Akreditifli İşlemler, Kabul Kredili İşlemler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı , Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: