Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Finansal tablo kalemlerinin gözden geçirilmesi, mali tabloların özelliklerinin incelenmesi ve finansal analizin temel tekniklerinin ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Tablolar #Analiz #Yorumlama Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal tabloların kapsamını bilir.
Anlar: Farklı kuralların finansal sonuçları nasıl etkileyebileceğini anlar.
Yapar: Tabloların ait olduğu kurumla ilgili finansal yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Mali tahlil, kredi pazarlama uzmanları ve konuyla ilgili çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Finansal Tablolar ve Etkileyen Mevzuat: UFRS, TMS ve VUK
  • Finansal Tablolarda Değerleme ve Kâr Üzerindeki Etkileri
  • Kâr ve Nakit İlişkisi
  • Varlıklar ve Borçlar İle İlgili Değerleme Sorunları
  • Alacaklar, Stoklar, Sabit Kıymetler, Kesinleşmiş veya Muhtemel Borçlar
  • Nakit Akış Tablosu
  • Finansal Göstergeler, Finansal Oranlar
  • Ticari Çalışma Sermayesi (TWC), Kârlılık Oranları, ROI, EBITDA
  • Risk Analizleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: