Yedi Adımda Stratejik Marka Yönetimi


foto

AMAÇ

Sürdürülebilir başarıyı yakalamak için etkili marka yönetimi süreçlerini gerçek yaşamdan örneklerle aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Marka Yönetimi #Marka Sadakati #Sürdürülebilirlik #Hikayeleştirme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel pazarlama tanımlarını bilir. Bir markanın veya ürünü pazarda doğru konumlandırma stratejilerini, marka vizyonu ve misyonunu belirlemedeki ana faktörleri ve markayı stratejik bir şekilde yönetmeyi bilir.
Anlar: Marka oluşturma tekniklerini ve atılması gereken adımları anlar.
Yapar: Çalıştığı kurumu, kurumunun ürünlerini markalaştırır.

HEDEF KİTLE

Pazarlama ve marka yönetimi konusuna ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stratejik Marka Yönetimi 
 • Pazarlamanın Yeni Tanımı ve Trendler
 • Marka, Marka imajı, Markanın Varlıkları
 • Marka Anatomisi
 • Pazar Haritalaması
 • Hikaye Pazarlama (Story Telling)
 • Bankacılık Sektöründe Marka Yönetimi
 • Yedi Adımda Marka Oluşturma Süreci
  • Konumlandırma
  • Ürün Geliştirme ve Fiyatlandırma
  • Tanıtım
  • Promosyon
  • Dağıtım
  • Müşteri Sadakati 
  • Marka Karlılığı
 • Dijital Dünya’da Konumlandırma ve Markalaşma Süreci
  • Amazon Hikayesi
  • Dijital Dünya’da Markalaşma Örnekleri
  • Dijital Bankacılıkta Markalaşma
 • Yurtdışındaki Türk Markaları ve Markalaşma Süreci
 • Tüketici Davranışları Karşısında Marka Yönetimindeki Değişiklikler
 • Özel ve İş Yaşamında Markalaşma: ABC Teorisi
 • Sürdürülebilir Başarıyı Yakalamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik, Farklılıkları Yönetme