Bilinçsiz Önyargı


foto

AMAÇ

Kendi değerlerinin ve çevresindekilerin farkında olarak, kişiye ya da duruma bütüncül bakış açısıyla yaklaşma becerisi kazanmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İlişki Yönetimi #Öz Farkındalık #Esneklik #Öz Yönetim #Farklılıkların Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kendisinin ve çevresinin bilinçsiz ve örtülü önyargılarını tanıma yollarını bilir.
Anlar: Önyargıların kişisel yaşanmışlıklar, kişilik özellikler ve beynin düşünce yapısı ile otomatik geliştiğini anlar.
Yapar: Herhangi bir bireye ya da olaya karşı yeterli gözlem ve bilgi edinerek hareket eder.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Bilinçsiz Önyargı Nedir?
 • “Bende Yok” Dediğimiz, Farkında Bile Olmadığımız Yargılarımız
  • Niçin Önyargılıyız?
  • Önyargılı Tutum ve Davranışın Getiri ve Götürüsü 
  • Bilinçsiz Önyargı Gösterilen Alanlar ve Kolay Düşülen Tuzaklar
   • Günlük Yaşamımızda Nerelerdeler?
   • Çalışma Ortamımızda Nerelerdeler?
  • İşyerinde Bilinçsiz Önyargı
 • Bilinçsiz Önyargılı Olmaya Kimler Daha Yatkındır?
  • Önyargı Yerine Farklılıklara Kucak Açmak
  • Farklılıkların Esenliğimize Etkisi
 • Önyargı Tuzağına Düşmekten Kaçınma Yolları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme