Krizlerde Marka Yönetimi


foto

AMAÇ

Kriz dönemlerinde markaların müşteriler, paydaşlar ve kamuoyu nezdinde zarar görmemesi için marka yönetiminin doğru ve etkin yapılması için gerekli tekniklerin aktarılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#Krizlere Proaktif Yaklaşım #Marka İletişimi #İletişim Kanalları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kriz durumlarında alınması gereken marka iletişimi aksiyonlarını bilir. Marka yönetiminde kullanılan iletişim kanallarını tanır.
Anlar: Kriz dönemlerinde uygulanan doğru iletişim stratejilerinin genel marka algısına büyük etkisi vardır.
Yapar: Kriz dönemlerinde doğru marka iletişimi için aksiyon planları yapar.

HEDEF KİTLE

Pazarlama, satış, ürün yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, iş geliştirme bölümü çalışanları ile birlikte tüm yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Krizlere Proaktif Yaklaşım
  • Krizlerde Yara Almamak İçin Yapılacak Hazırlıklar
  • Kriz Sırasında Marka Yönetimi
  • Krizde Markanın Karatinaya Alınmaması
  • Krizde Doğru İletişim
  • Marka İletişimi
  • Krizde Tanıtım Stratejileri
  • Krizde Sosyal Medya Yönetimi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: