Yazı Diline Ruh Katmak


foto

AMAÇ

Yazı dilini kurumsal çerçevenin içinde rahat ve yaratıcı bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Dil Bilgisi Becerisi #e-Posta Yazımı #Yazı Dilinde Duygu İfadesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: e-Posta yazım mantığını ve kurallarını bilir. Yazı dilinin konuşma dilinden farkını ve bunun iş yapış şeklini nasıl etkilediğini bilir. Odaklanmak, kısa yazmak ve yazının tümevarım- tümdengelim metotlarını bilir.
Anlar: Yazı dilini doğru kullanmak kurumsal hayat içinde önemli bir yer tutar. Yazı dilinde ‘’bir kelime’’nin anlamı herkes için başka olabilir. Yazı dilinde kişinin kendini net ve doğru bir şekilde ifade etmesi hazırlık gerektirir.
Yapar: Yazı dilini doğru kullanmak için zihinsel ve teknik donanımını kullanır. Kendini daha kısa ve net yazarak ifade eder. Yazı dilinde duygularını kurumsal çerçeve içinde öz ve değerleri ile uyumlu olarak kullanır.

HEDEF KİTLE

Yazı dilini kurumsal imajının imzası olarak doğru araçlarla geliştirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Geçmişten Günümüze Yazının Gelişimi
  • Bilgi Devrimleri
  • Yazının Tarihsel Gelişimi
  • Yazılı İletişimden İnternet Çağına Geçiş
 • Etkin e-Posta Yazma Becerilerini Geliştirme
 • Metin Oluşturulurken Dikkat Edilecek Önemli Noktalar
 • 10 Temel e-Posta Uygulaması
  • e-Posta Uyarı Yasası Oluşturmak İçin 5 Neden
  • e-Posta Politikası Oluşturma 
  • e-Postayı Bir Yönetim Aracı Nasıl Kullanabiliriz?
 • Etkili Yazının 12 Maddesi
 • Anlaşılır İçerik, Plaza Dili ve Edebiyatı
 • Okuyucu Odaklı Olma
 • e-Posta Yazarken Mantık Ne Söylüyor?
 • e-Posta Yazarken Duygularım Ne Söylüyor?
 • Okuyucu Profilleri
  • Şüphecilere Yönelik Yazı Dili Oluşturma
  • Göz Gezdirenlere Yönelik Yazı Dili Oluşturma
 • e-Posta Yazarken Anda Kalma, Farkındalık Uygulamaları
 • Bilgisayar Başında Hızlı Konsantrasyon Teknikleri
 • Mini Dil Bilgisi Notları
 • Sık Yapılan Yazım Yanlışları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kurumsal Farkındalık, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: