Hukuk Atölye Çalışması


foto

AMAÇ

Hukukun bankacılık uygulamalarına yansıyan konularında, farklı bakış açılarının sentezlenmesi, karşılaşılan problemlerin çözümlenebilmesi için bilgi aktarımı yapılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat #Medeni Hukuk #Borçlar Hukuku #Ticaret Hukuku #Tüketici Hukuku #Teminat Hukuku #Takip Hukuku

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hukuki düzenlemeleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları, mevzuatı ve kuralları bilir
Anlar: Bankacılıkta sıklıkla karşılaşılan hukuki işlemler, hakim olan ilke ve kuralları, nedensellik ilişkilerini anlar.
Yapar: İşlemleri mevzuata, sürelere ve pratiğe uygun olarak yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Medeni Hukuk
  • Kişiler
   • Ehliyet
   • Temsil
 • Aile Hukuku
  • Eş Rızası
 • Borçlar Hukuku
  • Hukuki İşlem
   • İrade Beyanları
   • İmza/ Güvenli Elektronik İmza
  • Haksız Fiil
  • Sebepsiz Zenginleşme
 • Ticaret Hukuku
  • TTK'nın Düzenlediği Şirket Türleri
  • Şirket Ortaklarının Kullandırılan Kredilere Karşı Sorumluluğu
  • Kambiyo Senetleri
  • Çek ve Bonoya Hakim Olan İlkeler
  • Pratik Kur Çalışmaları
 • Tüketici Hukuku
  • Bireysel Kredi Sözleşmelerinde Şekil
  • Sözleşmedeki Haksız Şartlar
  • Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu
 • Teminat Hukuku
  • Maddi ve Şahsi Teminatlar
  • Ayni Hakların Sınıflandırılması
 • Takip Hukuku
  • Takip Türleri
  • Takip Aşamaları
  • Haczedilebilen/ Haczedilemeyen Eşyalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenmeye Açıklık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: