Örnek Olaylarla Bankalarda Dolandırıcılık Eylemleri


foto

AMAÇ

Gerek banka çalışanları, gerekse de üçüncü kişilerce bankalarda gerçekleştirilen suistimal ve dolandırıcılık eylemlerinin örnek olaylarla anlatılacağı eğitimde; alınması gereken önlemlere ağırlık verilerek, bu eylemler karşısında çalışanların bilinçlenmesi ve zararların en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dolandırıcılık Eylemleri #Risk #Önleyici Faaliyetler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankacılık sektöründe gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinin neler olduğunu, bu eylemlerin nasıl gerçekleştirildiğini ve alınması gereken önlemleri bilir.
Anlar: Bu önlemlerin alınması ile karşılaşılabilecek risklerin ve zararların nasıl asgari düzeye çekilebileceğini anlar.
Yapar: Dolandırıcılıklar karşısında bankanın ilgili önlemleri zamanında almasını sağlar ve banka karlılığına ve faaliyetlerin güven içerisinde devamına katkı sağlar.

HEDEF KİTLE

Eğitime bankaların; iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, uyum birimi, bireysel bankacılık bölümü ve operasyon birimleri başta olmak üzere diğer departmanlarında çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Türk Bankacılık Sektöründe Yaşanan Gelişmeler
 • Hakim Hissedarlar, Yöneticiler ve Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Suistimal ve Dolandırıcılık Eylemleri 
 • Üçüncü Kişilerce Gerçekleştirilen Dolandırıcılık Eylemleri
  • Tahvil Piyasası ve Diğer Suistimal Örnekleri
  • Dolandırıcılığın Tespiti Sonrasında Yapılacaklar
  • Diğer Sahtecilik ve Dolandırıcılık Eylemleri
  • Çağrı Merkezi Hedefli Dolandırıcılıklar
  • Kartlı İşlem Sahteciliği
  • Sahtecilik ve Mevduat Hesabı Açılışı
  • Belge/ Bilgi Sahteciliği
  • İnternet Bilişim Suçları
  • Sosyal Mühendislik Yöntemi
  • Önleme Yöntemleri
 •  Dolandırıcılık ve Mevzuata Aykırı İşlemlerle İlgili Alınacak Önlemler
  • Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
  • 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanun Açısından 
  • 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Açısından
  • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: