Para Politikası Kararlarının Finansal Risk Yönetimine Etkisi


foto

AMAÇ

Katılımcılar; Merkez Bankası, PPK ve FED kararlarının "Finansal Risk Yönetimi" ürünlerindeki yatırımcı tercihlerine etkisine yönelik bakış açıları geliştirecekler ve ekonomik koşullar ve beklentiler çerçevesinde sektöre özel çözümler getirmek için gerekli temel donanımları edineceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomik Gelişmeler #Risk Yönetimi #Para Politikası #Maliye Politikası #Likidite Riski #Piyasa Riski #Kredi Riski #Finansman Riski

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Para ve maliye politikalarının genel esaslarını, finansal risk yönetimi kapsamındaki likidite riski, kredi riski, finansman riski ve piyasa riski esaslarını bilir.
Anlar: Önemli otoritelerin aldığı para ve maliye politikası kararlarının ülke ekonomisine etkisi vardır ve bu etki ile risk yönetimi politikaları değişebilir.
Yapar: Piyasa dinamiklerini takip ederek olası etkiler konusunda öngörü geliştirebilir. Gelişmelere göre kuruma en uygun risk yönetimi kombinasyonunu belirler.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ekonomi ve Para Politikalarına Genel Bakış
  • Para Arzı Kavramının Geniş ve Dar Tanımları
  • Finansal Sistemi Oluşturan Unsurlar
  • Para ve Maliye Politikalarının Dünya ve Türkiye'deki İşleyişi
  • PPK ve FED Kararlarının Türkiye Ekonomisine Etkileri
 • Finansal Risk Yönetimi
  • Para Politikalarının Finansal Risk Yönetimi Açısından Önemi
   • Likidite Riski
    • Likidite Riskinin Ölçümlenmesi
    • İşletme Sermayesi Yönetimi
    • Nakit Yönetimi ve Nakit Akışı Planlaması
    • FED Kararlarının Global Likidite Üzerindeki Etkisi
    • Şirketlerin Farklı Koşullarda Yöneldikleri Yeni Yatırım Araçları
   • Piyasa Riski
    • Döviz, Faiz ve Emtia Riski Yönetimi
     • Senaryo ve Hassasiyet Analizleri 
     • Spot İşlemler, Doğal Hedge
     • Forward, Future ve Swap İşlemleri ile Hedging
     • Faiz Takası İşlemleri (IRS) 
     • Forward Rate Agreement (FRA)
     • Küresel Piyasaların FED Kararlarına Verdiği Tepkiler
     • Merkez Bankası ve FED Kararlarının Risk Yönetimi Araçları Üzerindeki Etkisi
   • Kredi Riski
    • Puanlama Metodolojileri
    • Kredi Riskini Azaltmaya Yönelik En İyi Uygulamalar
    • Kredi Şartlarında Değişiklik veya İskontolama
    • Ülke, Sektör Şirket Riski Üzerinde Para Politikası Etkisi
   • Finansman Riski
    • Finansman Riskini Oluşturan Faktörler
    • Basel 3’ün Finansman Riskine Getirdiği Düzenlemeler
    • Optimum Borç Özkaynak Rasyosu
    • Ülke Riski ve Kredi Temerrüt Sigortası (CDS) Kavramı
    • Para Politikası Kararlarının Teminatlandırma Üzerinde Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak