2025’te İhtiyaç Duyulacak Kişisel Yetkinliklerimizi Geliştirmek


foto

AMAÇ

Katılımcılara; değişim ortamında ihtiyacı daha fazla duyulan yetkinlikleri fark etmelerini, gelişim alanlarını tespit etmelerini, sonrasında da bu yetkinliklerde kendilerini nasıl geliştirebileceklerini uygulamalar yaparak aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Vizyon #Motivasyon #Performans Geliştirme #Fırsatları Değerlendirmek #Farklılıkları Yönetmek #İnisiyatif #Değişime Uyum

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişisel değişim için gerekli içsel motivasyon unsurlarını bilir. Yeni nesil yetkinlikleri ve beklentileri bilir.
Anlar: Değişen konjonktürleri ve piyasa şartlarını ve bunların gerektirdiği yeni yetkinlikleri öğrenir. Değişim yönetiminin dinamiklerini kavrar. Çevresindeki değişimi, iç/ dış müşterilerin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlar. Değişime uyum için kendi içsel motivasyon unsurlarını nasıl harekete geçirebileceğini anlar.
Yapar: Değişimi dinamiklerini daha iyi anlar ve fırsatları değerlendirmek için ilk adımı atar. Yenilikçi düşünme yetkinliklerini geliştirmeye başlar. Farklılıklara uyum için adımlar atar. Kendisinin ve ekibinin motivasyonunu arttırır. Geri bildirim alma ve verme yöntemlerini kullanarak gelişim hızını arttırır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Qua Vadis? Yeni Dönemde Bankacılık Nereye Gidiyor? 
  • Yeni Dönemin Dinamikleri ve VUCA’nın Ötesi
  • Yeni Dönemi Yönetebilmek İçin İpuçları
  • Değişim Dinamiklerini Kavrayabilmek için Kısmet Modeli
  • Yeni Dönemde İhtiyacı Artan ve Azalan Yetkinlikler
 • Beyin Nasıl Öğrenir ve Uygulamaya Geçirir?
 • Kişisel Öğrenme ve Yenilenme Yöntemleri
 • Kişisel Gelişim Alanlarımızın Tespiti 
 • 2025’te Gerekli Temel Yetkinlikler 
  • Eleştirel ve Analitik Düşünmek, Kavramları Birleştirebilmek
   • Eleştirel ve Analitik Düşünmek İçin Yöntemler
   • Parçalara Ayırmak
  • Yaratıcılık, Orijinalllik ve İnovasyon
   • Kalıpların Dışına Çıkabilme Yöntemleri
   • Bankacılar İçin Özel İki Teknik: A.N.A. ve Yok Et
  • Aktif Öğrenebilmek ve İnisiyatif Alabilmek
   • Öğrenme Motivasyonumuzu Oluşturma Yöntemleri
   • Büyük Resmi ve Ona Katkımızı Tanımlamak
   • Öğrenmeyi Öğrenmek 
   • Yeni Nesil Öğrenme Yeknikleri 
  • Kaosu Yönetebilmek ve Karmaşık Problemleri Çözebilmek
   • Kaosun Nedenlerini Anlamak ve Kaosu Yöntemek İçin 4’lü Düşünme Modeli
   • Kök Nedenleri ve Karmaşık Neden - Sonuç İlişkisini Belirleme Teknikleri
   • Önceliklendirme ve Riski Azaltma Teknikleri
  • İçsel Liderlik, Yılmazlık (Resilience) ve Strese Dayanıklılık
   • Yılmazlık ve Duygusal Dayanıklılık
   • Kendimizi Tanıma Bilgeliği ve Johari Yaklaşımı
   • Geri Bildirim Alma ve Verme Modeli
   • İnisiyatif Almak ve Koçluk Yöntemleri
   • Kişisel Motivasyonu Arttırma Yöntemleri 
   • Stres Yönetimi Teknikleri 
  • Duygusal Zeka, Empati, Ekip Liderliği ve Sosyal Etki Yaratabilmek
   • Duygusal Zekayı Geliştirme Yöntemleri 
   • Farklılıkların Yönetimini, Güveni ve Empatiyi Geliştirmek
   • X, Y, Z Neslinin Özellikleri
    • Farklı Nesilleri Yönetebilmek ve Koç Tipi Liderlik Edebilmek 
   • Diğer Farklılıklar: Cinsiyet, Fiziksel Farklılılar ve Motivasyonel Farklar
   • Ekibi ve Yönetimi İkna Teknikleri
  • Teknoloji Kullanımı
   • Teknolojinin Gideceği Nokta
   • Yapay Zeka, Büyük Veri, Blok Zincir, Görüntü İşleme 
   • Teknoloji Bankacılığı 
   • Yeni Nesil Teknolojilere Adaptasyon Yöntemleri ve Dijital Okur Yazarlık
 • 2025 İçin Kişisel Gelişim Yol Haritası Hazırlamak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim- Öğrenmeye Açıklık, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme ve Değerlendirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık, Yetenek Yönetimi, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme