Bankacılıkta İnovasyon, Tasarımsal Düşünme ve İş Geliştirme


foto

AMAÇ

Tasarımsal Düşünme (Design Thinking) ile iç ve dış müşterilerine odaklı yenilikçi ürün, hizmet ve süreçler geliştirme ve oluşan çelişkileri, sorunları çözme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Değişime Açıklık #Uyum #Performans Odaklılık #Yetenek Geliştirmek #Yaratıcılık #Çalışan Odaklılık #Müşteri Odaklılık #Değer Önermesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tasarım odaklı düşünme adımlarını, yöntemlerini ve inovasyonun anlamını bilir. Fırsatların nasıl değerlendirilebileceğini bilir.
Anlar: Pazar ve banka içindeki mevcut ve gelecekteki fırsatların neler olabileceğini anlar. Çevredeki kaynakları fark eder, anlar. Kurumuna yönelik çözümleri görür.
Yapar: Kurum içi ve dışı yenilikçi fırsatları değerlendirir. Pazar ve banka içindeki mevcut ve gelecekteki fırsatlar için proje geliştirir, ekibiyle iletişimini arttırır. Müşteri odaklı ve tasarımsal düşünme ile yenilikçi çözümler sunar. Konulara, kuruma, piyasaya farklı, yenilikçi bakabilir ve adapte olur. Çevredeki kaynakları etkili kullanır. Yeni alt pazarlar ve fırsatları keşfeder.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Piyasayı ve Müşteriyi Neden Doğru Algılayamıyoruz?
  • Beynin Algılama ve İnovatif Düşünmeyle İlgili Prensipleri
  • İnovasyonun Büyük Resmi
 • İş Geliştime, Tasarımsal Düşünme ve İnovasyona Giriş
  • Pandemi ile Değişen Dünyada Yeni Oluşan Pazar ve İş Geliştirme Fırsatları
  • Piyasada Fırsatları Keşfetmek için Mavi Okyanus Stratejisi 
  • Tüketici Trend Analizlerinden Pazarlama Fırsatlarının Keşfi 
 • Tasarımsal Düşünme, İnovasyon ve İş Geliştirme Adımları ve Uygulama
 • Empati ve Müşteriyi Doğru Anlamak
 • Hedef Müşteri Segmentini Belirlemek
  • Müşterilerin İhtiyaçları, Problemleri, Elde Etmek İstedikleri
  • Kitlesel Pazar ve Niş Pazarlar 
 • Değer Önerisi ve Tüketici Trendleri
  • Bankacılıkta Önemli Tüketici Trendleri: Bireysellik (Individuality) ve Özelleştirme (Customisation)
  • Fonksiyonalite, Yerelleştirme (Localisation), Kolaylık
  • Değer Önerisini Belirlemek
 • Araştırma ve Tanımlama
 • Kanal ve İş Modeli Kanvasını Oluşturmak
  • Kanalları Oluşturmak: Satış Ekibi, Kendi Şubelerim, Birebir, İnternet ve Mobil Satışlar
 • Müşteri Segmentleri ve Müşteri İlişkileri
  • Müşteri ihtiyaçlarını Doğru Anlamak ve Müşterilerle Duygusal Bağ Noktaları Oluşturmak
  • Beklentilere Uygun Müşteri Deneyimi Yaratmak
 • Fikir ve Strateji Kanvası
  • Gelir Akışını Sağlamak
  • Fikir Geliştirme için Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Teknikleri
   • Klasik Beyin Fırtınası ve Yazılı Beyin Fırtınası Metodları
   • Diğer Yaratıcı Düşünme Teknikleri: Yok Et, Dijitalleştir, Önceden Eylem
   • Maliyet, Kalite Çelişkilerinin Çözümü
 • İş Geliştirme Modelini ve Strateji Kanvasını Oluşturmak
 • Bankacılıkta Dijitalleşme
 • Prototip Oluşturma ve Testler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Takım Çalışması ve İşbirliği, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Performans Geliştirme ve Değerlendirme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik,