Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS)


foto

AMAÇ

Bu yüzyılın sadece muhasebe anlayış ve uygulamasını değil, aynı zamanda iş felsefesini aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Modern İş Anlayışı #Açıklık #Şeffaflık #İşletme Analizi #Kaliteli Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veriler ile açık, şeffaf, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir bir mali tablo setinin nasıl üretilebileceğini ve banka müşterilerinin UFRS mali tabloları ile nelere hakim olabileceğini bilir. UFRS’nin özdeşi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamasını bilir.
Anlar: UFRS bazlı mali tablo üreten işletmelerin bu tabloları nasıl hazırladığını anlar. Bu tablolar üzerinden bir işletmenin nereden nereye geldiğini, bu gün ne durumda olduğunu ve yarın ne durumda olabileceğini anlar.
Yapar: Şirketlerde ve kurumlarda UFRS bazlı mali tabloları doğru ve işe yarar şekilde kullanır ve yorumlar. UFRS bazlı mali tablolar ile ile Vergi Usul Kanunu (VUK) bazlı mali tabloları karşılaştırır. Kaliteli ve işe yarar raporlama yapar.

HEDEF KİTLE

Banka kredi portföy yöneticileri, kredi tahsis ve mali analiz uzmanları, ilgili şube çalışanları ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kavramsal Çerçeve ve Uygulama İlkeleri /Standartları
  • Tarihsel Gelişimi ve Önem Kazanması
  • UMS ve UFRS Dönüşümü
  • Finansal Tablolara Yönelik Uygulama Esasları
  • Raporlamaya Yönelik Uygulama Esasları
  • UFRS/ TFRS Benzerliği ve VUK Karşısında UFRS Mali Tablolar
  • UFRS Uygulamasında Değerleme Kavram ve Türleri
 • Ayrıntılı Uygulamalar
  • Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosu
  • Hazır Değerler
  • Alacaklar ve Borçların Kayda Alınması ve Raporlaması
  • Stoklar
  • Duran Değerler ve Amortismanlar
  • UFRS 9: Finansal Araçların Kayda Alınması ve Karşılık Hesaplamaları
  • Finansal Kiralama ve Faaliyet Kiralaması İşlemleri ve Kayda Alma
  • Genel Özellikleri ile Konsolidasyona Yönelik Uygulama Esasları ve Vaka Analizi
  • Ertelenmiş Vergi ve Ana Ortaklık Dışı Öz Kaynak Hesaplamaları
  • Yabancı Para İşlemlere İlişkin Uygulamalar
  • UFRS 15 Kapsamında Hasılatın Kayda Alınması ve Raporlanması
  • Gelirin ve Giderin Mali Tablolara Yansıtılması
  • Şirket ve Kuruluşlarda UFRS Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Çözümleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Öğrenme İştahı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak