Yeni Normal Öncesi ve Sonrası Piyasa Anomalileri


foto

AMAÇ

Pandemi öncesi ve sonrasında finansal piyasalarda, dijital ekonominin de katkısı ile, yaşanan anomalilerin tarihsel ve neden- sonuç ilişkisi ile anlatılması ve risk yönetimi ve yatırım analizi yönetiminin vizyoner ve bütünsel bir bakış açısı ile ele alınması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Strateji #Teknoloji #Dijital Bankacılık #Anomali #Ekonomi #Gürültü Riski #Risk Yönetimi #Ekstrem Risk #Kripto Para #Manipülasyon #Dijital Tröst #Dijital Otokrasi #Merkez Bankacılığı #Kriz Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Piyasa anomalilerinin tanımlarını bilir, dijital ekonomi ve pandemi (ekstrem riskler) ile birlikte oluşan ve oluşabilecek yeni anomalileri tanımlar.
Anlar: Dijital ekonomi ve yeni normalin ekonomi, finansal piyasalar, kurumlar ve yatırımcılar üzerindeki etkilerini anlar.
Yapar: Farklı düşünceleri ve yaklaşımları uygulama yönünde konulara cesaretle yaklaşır.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygun olmakla birlikte strateji, risk yönetimi, hazine ve fon yönetimi, yatırımcı ilişkileri, teftiş, iç kontrol, uyum, yatırım bankacılığı, özel bankacılık bölümlerinin çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Anomali Nedir?
 • Para Piyasalarında Ekonomik ve Finansal Kriz Nedir?
 • Sermaye Piyasalarında Anomali Çeşitleri Nelerdir?
 • Dünya ve Türkiye’den Ekonomik ve Finansal Kriz Örnekleri
 • Risk Çeşitleri
  • Basel, SYR, Sistematik ve Sistematik Olmayan Risk
  • Ekstrem Risk
 • 2000 Sonrası Yeni Anomaliler ve Etkileri
  • 9/11 İkiz Kuleler
  • Helikopter Para
  • Altın Onsu Overshooting
  • Lehman Brothers
  • Kripto Paralar ve Bitcoin
  • Kurumsal Savaşlar
  • Sanal Dünya Dolandırıcılıkları
  • Çiftlik Bank
  • Merkez Bankacılığı
  • Yapay Zekâ ve Algoritmalar
  • Siber Manipülasyonlar ve Siber Risk
  • Gürültü Riski ve Ölçümü
  • Davos ve İklim Aktivistleri
  • COVID-19 Pandemisi
  • Negatif Petrol Varil Fiyatı
  • Eksi Politika ve Tahvil Faizleri
  • Küresel Borçluluk
  • Kur, Ticaret, Faiz Savaşları
  • Trumpizm ve Sarı Yelekliler
  • Capitol Hill ve Twitter
  • Brexit ve Libor
  • Sosyal Medya Oligarşisi
  • Elon Musk Signal Hisseleri
  • GameStop Reddit Olayı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Stratejik Düşünme, Planlama, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zekâ
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği