Kurumsal Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Risk yönetimi konusunda katılımcılara somut ve uygulanabilir bir perspektif kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Risk Algısı #Risk Yönetimi Çerçeveleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Risk yönetimi kavramlarını bilir. Risk yönetiminin genel metodolojisini ve risk yönetimine ilişkin yaygın standart ve çerçeveleri bilir.
Anlar: Belirsizlik ve risk arasındaki ayrımları farkeder. Hangi risklerin hangi yöntemle yönetilmesi gerektiğini kavrar.
Yapar: Risk yönetiminde insan unsurunu dikkate alır. Risk yönetiminde bütüncül bir yaklaşım geliştirir.

HEDEF KİTLE

İç kontrol ve diğer denetim birimi çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Risk Nedir, Ne Değildir?
  • Risk ve Belirsizlik Farkı
 • Risk Yönetimde Kavramlar
  • Risk Evreni
  • Risk Kapasitesi
  • Risk İştahı
  • Risk Toleransı
 • Risk Algısı ve Tutumlarının Risk Yönetimine Etkisi
 • Kurumsal Risk Yönetimi Genel Metodolojisi
  • Riskleri Belirleme
  • Riskleri Değerlendirme
  • Risklere Cevap Verme
 • Kurumsal Risk Yönetimindeki Standart ve Çerçeveler
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi: Riskin Strateji ve Performansla Bütünleştirilmesi
  • ISO 31000: 2018 Risk Yönetimi - Rehberler
 • Kurumsal Risk Yönetiminin Riskleri: Uygulamadaki Zorluklar ve Çözüm Önerileri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri