Geleceğin Yöneticileri


foto

AMAÇ

Yöneticilerin ve yönetici adaylarının profesyonel iletişimi, koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi ve bu becerilerin koçluk yaklaşımı ile kazandırılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, fasilitasyon ile yürütülen eğitimden iş yaşamında kullanacakları somut çıktılar edinecektir.

ODAK NOKTALARI

#Yönetici #Lider #Durumsal Lider #İletişim #Dinleme #Etkili Soru Sorma #Beden Dili #Transaksiyonel Analiz

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Koç ve lider gibi davranmanın nasıl olduğunu uygulayarak bilir. Kendi benlik durumunu ve başkalarının benliklerini bilir.
Anlar: Liderlik kavramının koçluk yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu anlar. Fasilitasyon ile güçlü yanlarını keşfederken diğer adaylarla takım olmayı anlar.
Yapar: Doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı-vermeyi, koçvari davranışları uygulamayı, çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast-üst-denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı, kendini ve diğerlerini geliştirmeyi koçluk kullanarak yapar hale gelir.

HEDEF KİTLE

Orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları, takım liderleri ve ekip üyelerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yönetici - Lider nKategorileri      
 • Durumsal Liderlik ve Koçluğun Benzerlikleri   
  • Koçvari İletişim            
 • İletişimde 7 Ölümcül Hata                                  
 • Etkili İletişimin Alet Çantası                   
  • Dinleme                                   
   • Dinlemenin 5 Seviyesi                           
   • Ne İçin Dinliyoruz?                                
   • Ne İçin Konuşuyoruz?               
   • Netleştirme                   
  • Soru Sorma     
   • Güçlü Soru Sorma                    
   • Soru Türleri                              
  • Gözlem                        
   • Gözlem - Çıkarım - Gerçek                    
  • Geri Bildirim                             
   • Geri Bildirim Alma - Verme                                
   • Johari Testi Uygulaması          
  • Beden Dili ve Kullanımı                                                                                                 
 • Transaksiyonel Analiz ile Kendini ve Diğerlerini Analiz Edebilme 
  • Yönetici İçin Önemi                 
 • Ego Benlik Durumları                            
  • Benlik Durumu Tespiti Testi                                                       
 • SWOT: Güçlü Yanlar - Yetenekler - Engeller ve Riskler Çalışması                     
 • TGROW Kısa Koçluk Modeli                                                  

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sorumluluğu Devretme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri