Geleceğin Yöneticileri ve Koçvari Liderlik


foto

AMAÇ

Yöneticiler ve yönetici adayları uluslararası profesyonel iletişimi, iş yerinde kendine ve çalışanlara performans koçluğu uygulamalarını (T-GROW model) ve durumsal liderlik becerilerini, yönetimin fonksiyonlarını deneyimleyerek kullanmayı öğrenirler. Uygulamalarla ve rol oyunları ile bu becerilerin iş yaşamında ve özel yaşamda kullanılma alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar, eğitim boyunca öğrendiklerini destekleyecek profesyonel testler yaparlar. Ekiplerine kullanmak üzere bu testlere sahip olurlar. Odalarda yapılan uygulamalarda farkındalık yaşayarak öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını anlayarak bilirler.

ODAK NOKTALARI

#Yöneticilik #Lider #Durumsal Liderlik #İletişim #Etkin Dinleme #Etkili Soru Sorma #Beden Dili #GROW Performans Koçluğu #Yönetimin Fonksiyonları #Koçvari İletişim #Mentorluk #Yönetim Stratejisi #Delegasyon #Geri Bildirim #Takım Yönetme #Ekip Yönetme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yönetici, ve lider rollerinde davranmanın nasıl olduğunu uygulayarak bilir. İşi ve İnsanı yönetmenin nasıl olduğunu bilir.
Anlar: Yönetici ve Liderlik kavramının temelinde mentorluk ve koçluk yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu anlar. Fasilitasyon ile güçlü yanlarını keşfederken diğer adaylarla takım olmayı, yönetme becerilerini anlar.
Yapar: Doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı-vermeyi, koçvari davranışları uygulamayı, çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast-üst-denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı, kendini ve diğerlerini geliştirmeyi koçluk kullanarak yapar hale gelir. Yönetim Fonksiyonlarını bilerek sistem kurar. Liderlik çatısını bu sistemin üzerine kurgular.

HEDEF KİTLE

Orta ve üst düzey yöneticiler, yönetici adayları, takım liderleri ve ekip üyelerinin yaptığı iş ve branş farketmeksizin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yönetici - Lider Tanımları ve Farkları  
  • Durumsal Liderlik ve Koçluğun Mentorluğun katkısı 
 • Ekip ve Takım olmanın farkı 
 • Etkili İletişimin Alet Çantası                   
  • Dinleme                                   
   • Dinlemenin 5 Seviyesi                           
   • Ne İçin Dinliyoruz?                                
   • Ne İçin Konuşuyoruz?               
   • Netleştirme                   
  • Soru Sorma     
   • Güçlü Soru Sorma                    
   • Soru Türleri                              
  • Gözlem                        
   • Gözlem - Çıkarım - Gerçek                    
  • Geri Bildirim                             
   • Geri Bildirim Alma - Verme                                
   • Johari Testi Uygulaması          
  • Beden Dili ve Kullanımı       
  • Transaksiyonel Analize Göre Yöneticinin Benlik Durumları -Ebeveyn/Yetişkin/Çocuk     
  • Durumsal Liderlik Katmanları ve sınıfta uygulama                                                                                          
  • Yönetim Fonksiyonları ve Yönetici olma sanatı
  • Lider ve Yönetici Farkı Testi
  • Uygulamalarla Yönetimin 7 fonksiyonunu sınıfta çalışma     
  • Performans Potansiyel ilişkisi nedir?                                          
  • Delegasyonu anlama              
  • T-GROW Kİş Yerinde Performans Koçluk Modeli        
 • T-GROW Uygulama - Eğitmen Koç 1 Kişiye örnek seans yapar. 
 • T-GROW sınıf eşleşerek odalarda Koç ve Koçi olarak iş yerinde Koçluk nasıl uygulanacak deneyimler
 •          Kapanış                          

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sorumluluğu Devretme, Koç Yönetici, Liderlik, Yöneticilik Stratejisi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri

NOT

Yönetim ve Liderlik ayrı birer yetkinlik setidir. Mesleğiniz kariyerinizde yeterli değildir.