Banka Teminat Mektupları Eğitimi


foto

AMAÇ

Banka teminat mektuplarının hukuki düzenlemeler ve yargı kararları ışığında örnek olaylar ve metinler üzerinden öğretilmesi ve yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Teminat Mektubu #Hukuki Düzenlemeler #Hukuksal Farkındalık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hukuki düzenlemeleri, yargı uygulamalarını ve bu konuda çıkacak sorunları ve çözümleri bilir.
Anlar: Banka teminat mektuplarına ilişkin düzenlemelerin ve sorunların çözümlerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği
 • Banka Teminat Mektupları ile İlgili Güncel Gelişmeler
 • Kefalet Sigortası ve Banka Teminat Mektubu ile Mukayesesi
 • Banka Teminat Mektubu İlişkisinin Tarafları
 • Banka Teminat Mektubu Türleri
 • Bankalar Kanunu Yönüyle Teminat Mektupları
 • Banka Teminat Mektuplarının Ödeme İstemiyle İbrazı
 • Muhatabın Ödeme Talebinde Bulunabilmesi için Gerekli Temel Şartlar
 • Ödeme Talebinin İncelenmesi
 • Zamanaşımı
 • Muhatabın Ödeme Talebini İnceleyen Bankanın Verebileceği Kararlar
 • Ödeme Talebinden Evvel Bankaya İhtiyati Tedbir Kararının Tebliğ Edilmesi
 • Ödeme Talebinden Sonra Ancak Ödemeden Önce İhtiyati Tedbir Kararı Tebliği
 • Bankanın Ödeme Talebini Reddetmesi
 • Muhatabın Bankaya Karşı İcra Takibi Yapması
 • Muhatabın Bankaya Karşı Dava Açması
 • Elektronik Teminat Mektupları
  • Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi
  • Elektronik Teminat Mektuplarının İadesi ve Tazmini
  • Elektronik Teminat Mektuplarında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Banka Teminat Mektupları ile İlgili Uygulamada Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: