Zamanın Ruhunu Yakalayan Liderlik Becerileri


foto

AMAÇ

Liderlik becerilerini etkin bir şekilde kullanma yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İletişim Araçları #İlişki Yönetimi #Sonuç ve Çözüm Odaklılık #İfade Becerisi #Sanal İçerik İletişimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tüm iletişim kanallarını (sözlü, yüz yüze, yazılı, teknolojik yöntemler) bilir. Zaman yönetimini ve etkin toplantı yönetimi teknklerini bilir.
Anlar: Verimlilik ve iş takibini olumlu yönde etkileyecek beceriler kazanmak yöneticilik kasını kuvvetlendirir.
Yapar: Delegasyon ve KPI yönetimini yapar. Tüm tarafları gözeterek iletişimini şekillendirir ve karşılığında kendini kısa, öz ve net bir şekilde ifade eder. İlham veren etkili liderliği sanal dünya şartlarında uygular.

HEDEF KİTLE

Yöneticiler ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Motivasyon
  • İç Motivatörler
  • Ustalık- Özerklik- Amaç- İlişkili Olma
  • Çalışanı ve Kendini Motive Etme
  • Akış Teoremi
  • Çalışma Hayatını Nasıl Canlı ve İstekli Tutabiliriz?
  • Sıkılma - Sinirlenme Matrisi
  • Motivasyon Kişilikleri
  • 6 Farklı Oyuncu Tipi Özellikleri Nasıl Anlaşılır?
 • Takım Çalışması Sistemi
 • Dijital Duygu Yönetimi
  • Görmediğimiz Birisinin Duygusunu Nasıl Anlarız?
  • Hangi İşleri Yapmak Daha Kolay veya Zor Oldu?
 • Empatiye Dayalı Proaktif İletişim
 • Konsantre Ol - Açıklığa Kavuştur - Onayla Döngüsü
 • Soru Sorma Piramidi
 • Veri Konuşmaktan,  Duyguları Yöneten Etkileyici Konuşmaya
 • 5 Nasıl + 1 Neden ile İçgörü Bulma
 • Performans Yönetimi
  • KPI Takibi
 • Delegasyon ve İş Kalitesi Ölçümü
  • Improvement Feedback Process - Gelişim Geribildirimi 3x3
 • Yöneticileri Güçlendirecek Araçlar
 • Yöneticilik Güncellemesini Aldığını Gösterir Nitelikte İletişim Teknikleri Kullanmak
 • Dijital Ortamlarda İletişim için Hikayeleştirme
  • Yanında Olmayan Birisinin Hayal Etmesini Sağlayacak ve Aynı Noktaya Getirtecek Akış Çalışması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme