Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak


foto

AMAÇ

Eğitim; iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve karşı taraftan beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Stres #İlişki Yönetimi #İkna #İletişim #Kişilikler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlişkilerde etkin olmanın kişiler arası ilişkilerde fark yarattığını bilir. İkna edici iletişimin önemini bilir. Zor insanlarla ilişkileri nasıl yöneteceğini bilir. İlişkileri yönetmede temel ilişki stratejilerini bilir.
Anlar: Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlar. Kendisinin ve karşısındaki kişinin baskın özeliklerini anlar. İlişkilerde kişilerin istek ve ihtiyaçlarını anlar. Hangi davranışların ilişkilerdeki stresi tetiklediğini anlar.
Yapar: İlişkilerde baskın kişilik özelliklerini yönetir. İkna edici bir dil kullanır. Etkin dinler. İtibarını en etkin şekilde yönetir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Stresli İlişkiler ve Yönetimi
 • İşyerinde İlişkilerde En Çok Nelerden Şikayet Ediliyor?
 • İlişkilerde Karşı Tarafın İsteklerini ve Beklentilerini Anlamak
 • Davranış Biçimleri ve Sebepleri
  • İlişkilerde Baskın Kişilik Özelliklerinin Yönetimi
 • Çatışmanın Nedenleri ve Etkili Çatışma Yönetimi
 • Karşı Tarafın Kişiliğinden Kaynaklanan İlişki Zorlukları ve İlişkilerde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Kişiler Arası İlişkilerde İkna Edici Olmak
  • İkna Edici İletişim/ Konuşma Dilinin Etkin Olması
  • İkna ve Etkileme Süreci
  • Temel İkna Teknikleri
  • İkna Yöntemleri
  • İknayı Etkileyen Faktörler
  • İknanın Gücü
  • İkna ve Baskı Arasındaki İnce Çizgi
 • Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi
 • İkna ve İtibar Sürecinde Vücut Dilini Etkin Kullanma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme