Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak


foto

AMAÇ

Sürekli ilişki halinde olunan kişiler ve müşterilerle ilişkilerde etkin olma, ilişki becerilerini geliştirmeyi ve kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini ve iletişim yetkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Stres #İlişki Yönetimi #İkna #İletişim #Kişilikler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İlişkilerde etkin olmanın kişiler arası ilişkilerde fark yarattığını bilir. İkna edici iletişimin önemini bilir. Zor insanlarla ilişkileri nasıl yöneteceğini bilir. İlişkileri yönetmede temel ilişki stratejilerini bilir.
Anlar: Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlar. Kendisinin ve karşısındaki kişinin baskın özeliklerini anlar. İlişkilerde kişilerin istek ve ihtiyaçlarını anlar. Hangi davranışların ilişkilerdeki stresi tetiklediğini anlar.
Yapar: İlişkilerde baskın kişilik özelliklerini yönetir. İkna edici bir dil kullanır. Etkin dinler. İtibarını en etkin şekilde yönetir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Zor İnsanlarla İlişkileri Yönetmede 5 Stratejik Davranış 
 • Kişiler Arası İlişkilerde Etkili Olma
 • İlişkilerde Karşı Tarafın İsteklerini ve Beklentilerini  Anlama, Davranış Biçimleri ve Sebepleri
 • Gerçekleri ve Karşıdaki Kişinin Algılarını Aynı Anda Görebilmek
 • İletişimde Baskın Kişilik Özelliklerini Yönetme
 • Kişiler Arası İlişkilerde İkna Edici Olmak ve İkna Edici Dil Kullanmak
 • İkna ve Etkileme Süreci
 • Temel İkna Teknikleri
 • İknayı Etkileyen Faktörler
 • İkna ve Baskı Arasındaki İnce Çizgi
 • Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi   
 • İlişkilerde Karşı Tarafın Kişiliğinden Kaynaklanan İletişim Zorlukları ve Bu Kişilerle İlişkilerde Dikkat Edilecek Noktalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme