Bilanço Okuma Teknikleri Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Aktarma Arındırma İşlemleri


foto

AMAÇ

Bilanço ve kar/zarar tablosunda makyajlanmış kalemlerin tespiti ve mali analiz aşamasına geçmeden yapılması gereken aktarma- arındırma işlemlerinin detaylarının aktarılması, bilanço okuma tekniklerinin öğretilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makyajlanmış Bilanço #Aktarma-Arındırma İşlemleri #Bilanço Okuma Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Makyajlanmış bilançoları aktarma- arındırma işlemlerini yaparak, analize hazır hale getirmeyi ve yorumlama yapmayı bilir. Bu süreçte, müşteriye sorulacak soruları ve aldığı cevapların güvenilirliğini anlamayı bilir.
Anlar: Firmaların finansal tablolarında durumlarını daha iyi göstermek veya daha az vergi ödemek amacı ile yaptıkları manipulasyon ve hileleri anlar, her bir kalem için ayırt edebilmeyi öğrenir.
Yapar: Finansal tabloları analize hazır hale getirir ve analiz yapar. Şirketin mevcut ekonomik koşullar, sistemik riskler, sektör özellikleri ile birlikte bir bütün olarak kredibilitesini ölçer.

HEDEF KİTLE

Eğitime katılacak kişilerin temel muhasebe konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir. Kurumsal, perakende, ticari veya KOBİ bankacılığında görevli, mali analiz yapma veya ticari müşterilerinin kredi limit, risklerini ve kredibilitesini takip etme sorumluluğunu taşıyan ve/veya kredi tahsis/takip sürecinde görev alan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Mali Tablolarda Makyajın Nedenleri
 • Mali Tablolarda Makyajın Çeşitleri
 • Aktarma - Arındırma İşlemlerinin Yapılmasının Mali Analiz Sürecine Etkisi
 • Muhasebenin Temel İlkeleri ve Tekdüzen Hesap Planın Önemi
 • Mizanın Kullanılma Esasları
 • Aktarma - Arındırma Işlemleri 
  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
  • Kısa Vadeli Kaynaklar
  • Uzun Vadeli Kaynaklar
  • Özkaynaklar
  • Gelir Tablosu
 • Kayıt Dışı Faaliyetlerin Finansal Tablolara Etkileri
 • Erken Uyarı Sinyalleri
 • Zorlukların Anlaşılması ve Aşılması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: