2021`de Yeni Liderlik


foto

AMAÇ

Beklentilerin ve iş yapış şekillerinin değiştiği çağımızda, koşullara hızla uyumlanarak daha etkin liderlik etme becerileri kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Liderlik #İlişki Yönetimi #Çözüm Odaklılık #Kriz Yönetimi #Değişim Yönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kriz ve değişim yönetiminin ne olduğunu bilir.
Anlar: Kriz dönemi, liderlik yetkinliklerini geliştirmek için değerli bir fırsattır.
Yapar: Liderlik yetkinlikleri ile ekibini ve işini etkin bir şekilde yönetir.

HEDEF KİTLE

Orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kriz Nedir?
 • VUCA Kavramı
 • 2021’de Yönetici Olmak
 • Paradigma Değişimi
  • Etki Alanı / İlgi Alanı
  • Yargılayan Zihniyet / Öğrenen Zihniyet
 • Belirsizlikle Başa Çıkmak
  • Güven Ortamı Yaratmak
  • Düzenli Açık İletişim
 • Duygusal Zekâ
  • Empati
 • Yılmazlık (Duygusal Dayanıklılık)
  • Stres
 • Değişime Liderlik Etmek
  • Altın Çember Modeli
  • PUKÖ Döngüsü
 • Öğrenilenleri Hayata Geçirebilmek İçin Değerli Bir Araç: VUCA Liderlik Çarkı

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koç Yönetici, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlere Liderlik