KOBİ ve Ticari İşletmeler Hızlı Kredi Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

Eğitim, KOBİ ve ticari bankacılık müşteri temsilcilerinin kredi işlemlerinden kaynaklı zaman ve risk yönetim verimliliklerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Hızlı Risk Değerleme #Değerleme Unsurları #Risk Tutarı Hesaplama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredi riskini değerleme yöntemlerini bilir.
Anlar: Kredi risk tutarını çok daha hızlı anlamanın mali analiz açısından önemini anlar.
Yapar: Kredi risk ve tutarı ile mali analizi yapar.

HEDEF KİTLE

Tahsis, takip, pazarlama departmanı çalışanları ve şube yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ekonomide Trend Analizi
  • Ekonomiyi Anlamak ve Ekonominin Harcama Gruplarına Göre Kredi Verilecek İş Kollarını Seçmek
  • İş Kollarına Göre Müşteri Portföyü Oluşturmayı Ekonominin Trendlerine Göre Yorumlamak
 • Müşterilerin Risk Fotoğraflarını Çekmek
  • İtibar Riski
  • İş Riski
  • Stratejik Riskler
  • Operasyonel Riskler
  • Finansal Riskler
 • Kredi Kullandırırken Oluşan Körlükler
  • Kredilerde Yatırımcının Bakış Açısı
  • Güvenlik
  • Seyyaliyet
  • Verimlilik
 • Hızlı Finansal Analiz ve Standartlara Bakış Açısı
  • Sermaye Yeterlilik
  • Net İşletme Sermayesi
 • Mali Tablolarda Tahrif Edilen Hesaplar ve Anlamları, Yapılacak Hızlı Düzeltme İşlemleri
 • Hızlı Kar Zarar ve Bilanço Analizi
 • Hızlı Kredi Tutarının Hesaplanması Teknikleri
 • Kısa Vadeli Krediler/ Uzun Vadeli Krediler
 • Kredilerin Vadelerinin Hesaplanması, Tahsilat Süreleri ile İlgili Stratejiler
 • Erken Uyarılara Bakış

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: