Uygulamalı Ücret ve Yan Haklar Eğitimi


foto

AMAÇ

İnsan kaynakları profesyonellerine; ücretlendirme çalışmalarında yeni nesil uygulama örnekleri ve toplam ödül yönetim bakış açısı sağlamak, uzun vadeli teşvik, kısa vadeli primler, stratejik ücret yönetimi konularında farklı bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Ücretlendirme #Bütçe #Raporlama #Yan Haklar #Veri Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ücret sistemi ve stratejisinin nasıl kurulacağını ve etkin olarak yönetileceğini bilir.
Anlar: Toplam ödül yönetimi ve yeni nesil ücretlendirme araçlarını ve süreçlerini anlar.
Yapar: Ücret analizi yapar, ücret teklifleri oluşturur, uzun ve kısa vadeli prim sistemlerini kurar ve yönetir.

HEDEF KİTLE

Uygulama yapan ücretlendirme yöneticileri, farklı ücret nosyonu edinmek isteyen İK yöneticileri ve ücretlendirme uzmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Ücret Yönetimi Ana Süreçleri 
 • Ücretlendirme İletişimi
 • Baz Ücret - Kısa Vadeli Ücret Dengesi Nasıl Kurulmalıdır?
 • Performans Bazlı Ücretlendirme mi, Pozisyon Bazlı Ücretlendirme mi, Kişi Bazlı Ücretlendirme mi?
 • Toplam Ödül Yönetimi Bakış Açısı 
  • Yan Hakların Toplam Ödül Yönetimindeki Rolü
 • Üst Yönetim Ücretlendirmesi Yaklaşımları
 • Global Piyasada Yeni Yaklaşımlar 
 • Ücret Araştırmaları 
  • OECD, IMF ve Diğer Kuruluşların Raporlarının Yorumlanması
 • Gelir Paketlerinin Oluşturulmasında Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  • Toplam Gelir Paketi Nasıl Oluşturulmalıdır?
 • Grade Yapısının Tasarlanması Nasıl Olmalıdır?
 • Prim Metodolojileri
  • Satış Ekipleri İçin Prim Metodolojileri
  • Uzun Vadeli Prim Modeli Kurgulanması
 • Grade Hesaplamaları
 • Yan Hakların Tasarlanması
  • Y Kuşağının Yan Haklardan Beklentileri Nelerdir?
  • Esnek Yan Hak Uygulamaları
  • Yan Hak Yönetiminde Nasıl Fark Yaratılır? Klişelerden Uzaklaşmak
  • Ücret ve Yan Hakların Bütçelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 • Bordrolama ve Maliyetlendirme
 • Ücretlendirmede PIR Yönetimi
 • Ücret ve Prim Çalışan İletişimi ve Mektupları
 • Vakalar: Ücret Artış Dönemi Ücret Artışı Karar Simülasyonu, Bütçeleme Döneminde Ücret Belirleme Vakası, Kısa Vadeli Prim Bonus  Çalışması, Uygulamalı Uzun Vadeli Prim Modeli Çalıştırılması Örneği

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Kıyaslama, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Farklılıkları Yönetme