İş Birimleri için Yazılım Gereksinim Analizi


foto

AMAÇ

İş birimlerinin daha başarılı yazılım projeleri ve daha doğru yazılım ürünleri için, ihtiyaçlarını, taleplerini ve gereksinimlerini daha iyi iletebilme becerisi edinmelerini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#İhtiyaç Tanımı #Yazılım Geliştirme #Yazılımdan İsteneni Doğru İfade Etme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yazılım süreçlerini, gereksinim analizini, yazılım ekibinin temel düşünme ve çalışma biçimlerini ve ihtiyacını nasıl ileteceğini bilir.
Anlar: Yazılım ekibinin nasıl çalıştığını ve süreç dinamiklerini anlar.
Yapar: İhtiyaç, gereksinim ve isteklerini doğru şekilde iletir.

HEDEF KİTLE

Yazılım projelerinde paydaş olarak yer alan (yazılım ve çözüm birimleri dışındaki) iş birimlerinde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yazılım Nasıl Geliştirilir?
 • İş Analizine Genel Bakış
  • Temel Kavramlar
  • İş Analizinin Temel Öğeleri
 • İhtiyaç Belirleme ve Talep Olgunlaştırma
  • İhtiyaç, Gereksinim, İstek Kavramları
  • İhtiyacın Belirlenmesi, Tanımlanması
  • Önceliklendirme ve İhtiyacın Katma Değerinin Belirlenmesi
  • Bağlam ve Diğer Unsurları Belirleme
 • İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Gereksinimlerin Belirlenmesi
  • İşlevsel Gereksinimleri Belirleme
  • İşlevsel Olmayan Gereksinimleri Belirleme
  • Geçiş Gereksinimleri
 • Risklerin ve Varsayımların Yönetimi
  • Varsayımları Belirleme ve Yönetme
  • Riskleri Belirleme ve Yönetme
 • Kapsam ve Değişiklik Yönetimi
  • Kapsam Yönetimi
  • Değişiklik Yönetimi
 • Yazılım Ekibiyle Uyum İçinde Çalışma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik