Kredi Yaşam Döngüsü


foto

AMAÇ

Kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin yapma, erken uyarı sinyalleri ile sorunlu kredi oranını düşürme becerisi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Kredibilite #Erken Uyarı Sinyalleri #Kredi #Teminat #Vade

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kredibilite ölçümlemesini bilir. Verilen kredinin nerede kullanılacağını bilir. Doğru kredi, doğru vade, doğru teminat ve erken uyarı sinyallerini bilir.
Anlar: Kredi yaşam döngüsünü anlar.
Yapar: Kredi kararını daha doğru bir şekilde yapar. Verilen kredinin etkin takibini yapar.

HEDEF KİTLE

Kredi teklifi yapan ve değerlendiren tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Kredi Kullanım Nedenleri
  • Faaliyet Döngüsü Nedeniyle  
  • Yatırım Nedeniyle 
  • Diğer Kredi İhtiyaçları
 • Kredibilite Ölçüm Yöntemleri
  • Mali Veri Analiz Yöntemleri
  • Nakit Akış Yöntemi İle Kredibilite Ölçümü
   • Verilen Kredi Nerede Kullanıldı?
   • Verilecek Kredi Nerede Kullanılacak?
 • Doğru Kredi, Doğru Teminat, Doğru Vade Yapılandırması
  • Kredi Kullanım Nedenine Uygun Kredi Türü, Vade, Teminat Yapısı
 • Kredi Geri Ödeme Süreç Yönetimi
  • Verilen Kredi Hangi Kaynaktan Ödenecek?
  • Takibi Nasıl Yapılır?
 • Erken Uyarı Sinyalleri
  • Finansal Sinyaller
  • Finansal Olmayan Sinyaller

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: