Finansal Yeniden Yapılandırma


foto

AMAÇ

Finansal sistemin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olan borçların yeniden yapılandırılmasının etkisi konusunda bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çerçeve Anlaşmaları #Finansal Yeniden Yapılandırma Modelleri #Finansal Kırılganlık #Sürecin Maliyeti ve Riskler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuzlukların giderilmesi sürecinde önemli aktörler olan bankaların kredi, kredi kartı vb. müşterilerinin borçlarının nasıl yeniden yapılandırılacağını bilir.
Anlar: Finansal borçların yeniden yapılandırma modelleri hususunda hakimiyet kazanır ve finansal sıkıntı içindeki şirketlerin içinde bulunduğu süreci anlar.
Yapar: Dünyadaki yeniden yapılandırma yaklaşımlarına dair uygulamalar ve verilen örnekler çerçevesinde kullanılan yaklaşımların sisteme etkisinin ölçerek, kredi maliyetleri/ kredi riski ve karlılık unsurlarının, işlem verimliliği ve banka karlılığını koruyucu biçimde değerlendirilmesini sağlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Yeniden Yapılandırma Mevzuatı
  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
  • Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik
  • Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları ve Finansal Yapılandırma Sözleşmesi
 •   Finansal Yeniden Yapılandırma Modelleri
  • İstanbul Yaklaşımı
  • Anadolu Yaklaşımı
  • Dünyadaki Yeniden Yapılandırma Yaklaşımlarından Örnekler
 • Yeniden Yapılandırma Yöntemleri
  • Borçların Yeniden Yapılandırılması
  • Varlıkların Yeniden Yapılandırılması
  • Sermayeye Yönelik Yeniden Yapılandırma
 • Borçları Yeniden Yapılandırılan Şirketlerin Değerlendirilmesi
  • Finansal Kırılganlığa Neden Olan Unsurların Değerlendirilmesi
  • Finansal Sıkıntı Yaşayan Firmalara Sürecin Maliyeti ve Risklerinin Değerlendirilmesi
 • Finansal Yapılandırma Sürecinde Bankaların Konumu ve Rolü
  • Borçlu Firmalarca Yaratılan Krizin Yönetimi ve Çözümleme Tatbikatı
  • Pandemi Döneminde Bankalarca Yapılan Finansal Yeniden Yapılandırılmaların Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi, İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: