Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri


foto

AMAÇ

Katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmaktır. Farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermek hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi #Portföy

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir ve model kurmayı bilir.
Anlar: Finansal tabloları ve değerleme için gerekli tüm girdilerinin birbirleri ile olan ilişkisini anlar.
Yapar: Şirket, finansal varlığın değerlemesini yapar.

HEDEF KİTLE

Katılımcıların temel düzeyde Excel kullanmaları ön koşuldur. Değerleme konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Finans Matematiği ve Genel Değerleme Teknikleri
  • Risk ve Getiri
  • Sermaye Maliyeti Bileşenlerinin Hesaplanması
  • Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi
  • Pro-forma Finansal Tablolar
  • Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması
  • İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi
  • Duyarlılık Analizleri
  • Proje Değerlemesi
  • Portföy Modelleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: