Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri


foto

AMAÇ

Finans konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcıların bilmek zorunda olduğu konuların başında değerleme gelmektedir. Finansal varlıkların değerlemesi denince hisse senedi gibi bir ortaklık senedinin değerlemesi olabileceği gibi; bono, tahvil gibi bir borçlanma senedinin değerlemesi de olabilmektedir. Firma değerlemesi bütün bunların üstünde yer alır ve arkasında bir teoriyi ve felsefeyi barındırır. Bu eğitimde, katılımcılara finansta en yaygın kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak temel amaç olacaktır. Farklı uygulamalarla tecrübe kazanacak ve karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini görebileceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Değerleme #Modelleme #Duyarlılık Analizi #Portföy

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünceyi geliştirir. Model kurmayı ve analiz yapmayı bilir.
Anlar: Finansal tabloları ve değerleme için gerekli tüm girdilerinin birbirleri ile olan ilişkisini anlar. Muhasebe ve finans arasındaki temel farkları ayrıştırır. Tahakkuk ve nakit bazlı yaklaşımı öğrenir. Finansın temel direkleri kabul edilen risk, getiri ve paranın zaman değerini içselleştirir.
Yapar: Riskin nasıl sayısallaştırılabileceğini anlar ve yapar. Şirket ve finansal varlıkların değerlemesini yapar.

HEDEF KİTLE

Değerleme konularında bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finans Matematiği
  • Paranın zaman değeri
  • İskontolanmış Nakit Akımı (DCF) Analizi
  • Genel Değerleme Teknikleri
 • Risk ve Getiri
  • Sermaye Maliyeti Bileşenlerinin Hesaplanması
  • Risk Hesaplamaları
 • Gelecekle İlgili Finansal Projeksiyonların Hazırlanması ve Analizi
  • Pro-forma Finansal Tablolar
 • Finansal Değerleme Modellerin Hazırlanması
  • Senaryo Analizleri
  • Duyarlılık Analizleri
 • Proje Değerlemeleri ve Örnek Uygulamalar
 • Portföy Modelleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Raporlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Temel MS Excel bilgisi gereklidir.