Kredi Risk Okuma ve Öngörü Kazanımı


foto

AMAÇ

Firmalarda doğacak sorunları önceden fark edip, çevik davranma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kredi #Risk Takibi #Çeviklik #Erken Uyarı #Risk Öngörüsü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal ve finansal olmayan riskleri okumayı bilir. Piyasa verilerini takip eder, firmanın hangi faaliyet ve datalarını takip edeceğini bilir.
Anlar: Hangi konjonktürde, nasıl davranacağını, hangi eylemlere geçeceğini anlar.
Yapar: Firmanın finansal takibini yapar. Teminat deposunun takibini yapar. Önlemlerini çevik bir şekilde alır.

HEDEF KİTLE

Kredi tahsis ve takip bölümlerinde çalışan genel müdürlük, bölge müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilgili şube çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Olmayan Riskleri Okuma
  • Firmanın Faaliyetine İlişkin Riskler
  • İç ve Dış Ticaret Hacimlerinin Taşıdığı Riskler
  • Çevresel, Konjonktür Kaynaklı Riskler
  • Yönetimsel ve Organizasyonel Riskler
 • Finansal Riskleri Okuma
  • Aktif Yapısındaki Bozulmalar
  • Kaynak Yetersizlikleri
  • Finansman Politikalarındaki Hatalar
  • Gelir Tablosu, EBİTDA’nın Uyarıları
  • Rasyoların Gösterdikleri
  • Nakit Döngüsündeki Bozulmalar
 • İstihbarat ve Banka Kayıtları
 • Finansal Tablolardaki Değişimlerden Riski Okumak ve Derinleşme Olasılığını Öngörmek
 • Önlemlere Karar Vermek ve Eyleme Geçmek

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: