Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Risk Yönetimi


foto

AMAÇ

BT yönetişimi ve risk yönetimi kavramlarının birbirleri ile ilişkisini aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Kurumsal Yönetişim #BT Yönetişimi #Risk Yönetimi # Governance #Yönetmelik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yönetişim ve risk yönetimini bilir.
Anlar: Yönetişimin önemini, risk yönetiminin yönetişimdeki rolünü anlar. Üst yönetimin ve çalışanların yönetişim ve risk yönetimi konusundaki rol ve sorumluluklarını anlar. Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in risk yönetimi konusundaki yaklaşımını kavrar.
Yapar: Etkin risk yönetimi yapar. Risk yönetimini yönetişimin bir parçası haline getirir.

HEDEF KİTLE

BT Yönetişimi ve Risk Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yönetişim Kavramları
  • Kurumsal Yönetişim 
  • BT Yönetişimi 
  • Yönetişimi Etkileyen Faktörler
 • Risk Yönetimi
  • BT Yönetişim ile İlişkisi
  • Etkin BT Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?
  • Risk Yönetimi ve Siber Güvenlik
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e Uyum

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık, Denetleme, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik