Çevik Yöneticilik


foto

AMAÇ

Değişen koşullara uyum sağlayabilen, ekibinin farklı özelliklerini etkin kullanarak değişime en hızlı ve etkin şekilde olumlu tepki verebilen yöneticilik becerilerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Çeviklik #Çevik Yönetici #Değişimi Okuyabilme #Değişimi Yönetme #Farklılıkları Yönetme #Hızlı Karar Alma #Sorumluluk Devretme #Sonuç Odaklılık

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Değişimin farkında olur. Değişimin diğer birimler arasındaki etkileşimi bilir. Değişim için önerilerinin etkinliğini arttırarak ikna gücüne odaklanır.
Anlar: Değişimin faydası olan gelişim ve ilerlemeyi anlar.
Yapar: Değişim zamanında çevik yöneticilik yaklaşımı ile kendisinin ve ekip üyelerinin değişen koşullara uyum sağlaması için hızlı ve sonuç odaklı yaklaşım sergiler. Hem kendisi hem de ekibini bu kavrama göre geliştirir. Çevik yöneticilik ile değişimi olumlar.

HEDEF KİTLE

Değişen koşullara hızlı uyum sağlamak isteyen yöneticilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Çeviklik Nedir, Ne İşe Yarar?
 • Çevikliği Hayata Geçirmek Kolay mıdır?
 • Çeviklik Anlayışı Nasıl Hayata Geçirilir?
 • Çeviklik Nasıl Başarısız Olur?
 • 7S Modelinde Değişim Yönetiminde Çevik Yönetici ile Başarı
 • Çevikleşmek İsteyen İzleyeceği Yollar
 • Yöneticilerin Sadece Konulara Odaklanması Yeterli midir?
 • Kendi Kendini Yönetebilen Ekipler
 • Orkestra Şefi Yaklaşımı
 • Krizlerde Tek Bir Kişinin Sorumluluğu Alması
 • Kriz Zamanı ile Nasıl Başedilir?
 • Çeviklik Hayata Geçirilirken Risk Nasıl Azaltılır?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratma
Yönetsel Yetkinlikler: Koordinasyon, Planlama ve Organizasyon, Hızlı Kara Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: