VUCA Ortamında Finansal Tabloların Yorumlanması


foto

AMAÇ

Katılımcıların; günümüzün değişken ve karmaşık koşullarında (VUCA ortamı), şirketlerin finansal yapılarını anlama, yorumlama ve ileriye yönelik tahmin yapma yetkinliklerinin arttırılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#İlişkilendirme #Yorumlama #Şablon Dışı Düşünme #Oran Analizi #Nakit Akımı #Temel Finansal Tahminler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finansal tablo verilerini, finansal oranları ve nakit akım sonuçlarını yorumlamayı, finansal tablo temel tahmin yöntemlerini, finansal risk ve faaliyet riski kavramlarını bilir.
Anlar: Finansal analizin şablonlar ve genel-geçer kurallarla yapılmaması gerektiğini, şirket ve sektör özelindeki veri, durum ve girdilere göre yorumlanması gerektiği anlar.
Yapar: Finansal tabloları analitik gözle, birden fazla veriyi ve konuyu ilişkilendirerek inceler, yorumlar.

HEDEF KİTLE

Finansal tablo kalemlerinin ne içerdiğine dair temel bilgiye sahip olmak ön koşuldur. Genel müdürlük mali tahlil, takip, izleme, pazarlama, denetim ekipleri ile birlikte konuya ilgi duyan şube çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • VUCA Ortamı Finansal Analiz Gerekleri
 • Vaka Analizi: Karşılaştırmalarla Şirketlerin Kredibilitesi
 • Firma Göstergeleri
  • Finansal Risk
  • Faaliyet Riski
 • Finansal Yapının Yorumlanması
  • Dikey Analiz
  • Yatay Analiz
  • Oran Analizi
 • Nakit Akım
  • Esaslar ve Yorumlanması
  • Nakit Akım ve Kar İlişkisi
 • Finansal Tahminler
  • Amaç ve Yöntem

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler:
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Raporlama ve Sunum, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: