İleri Banka Muhasebesi


foto

AMAÇ

Muhasebenin teknik yapısı ile geleneksel işlemlerle ilgili yeterli bilgisi olan katılımcılara banka muhasebesinin menkul değerler, türev ürünleri, risk muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularını aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Banka Finansal Tabloları #Mevzuat #Finansal Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Banka finansal tabloların dayandığı mevzuatı bilir.
Anlar: Güncel konulardaki raporlama sistemini anlar.
Yapar: Tabloların ait olduğu banka ile ilgili finansal yorumlar yapar.

HEDEF KİTLE

Banka muhasebesinin temel konuları hakkında tecrübesi olan, bilgisini gözden geçirmek isteyen ve menkul değerler, türev ürünleri, risk muhasebesi başta olmak üzere özellikli konularda bilgi edinmek isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Banka Muhasebesini Etkileyen Temel Mevzuat: BDDK, UFRS-TMS ve VUK
 • Bankalarda Tekdüzen Hesap Planının Genel Yapısı
 • Bankalarda Finansal Tablolar ve Kapsamlı Kâr Kavramı
 • Geleneksel İşlemler: Krediler ve Mevduat
 • Sorunlu Krediler, UFRS 9 ve Karşılıklar
 • Kâr - Nakit İlişkisi ve Reeskont İşlemleri
 • Menkul Kıymetler ve Değerleme Sorunları, Kâr ve Kapsamlı Kâr Üzerinde Etkileri
 • Karşılıklar (Muhtemel Borçlar)
 • Ertelenmiş Vergi Kavramı
 • Konsolide Finansal Tablolar ve Temel Kavramlar
 • Türev Ürünleri ve Finansal Tablolara Yansıması
 • Riskten Korunma Muhasebesi (Hedge Accounting)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: