Uygulamalı Türev Ürün Çözümleri


foto

AMAÇ

Katılımcıların; piyasa koşulları çerçevesinde kullanabilecekleri türev ürünleri, avantaj ve dezavantajları ile tanımaları amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Türev Ürünler #Piyasalar #Maliyet #Fiyatlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Piyasada kullanılan türev ürünlerin neler olduğunu bilir.
Anlar: Türev ürünlere ilişkin fiyatlamanın nasıl yapıldığını anlar.
Yapar: Söz konusu türev ürünlerin uygun müşterilere pazarlamasını yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Türev Ürün Fiyatlama Matematiği
  • Taşıma Maliyeti-Swap Point
  • Teorik Fiyat
 • Hedge-Spekülasyon-Arbitraj
 • Forward (Faiz+Diğer Finansal Enstrümanlar)
 • Futures (VIOP)
 • Döviz Swapları
 • Opsiyonlar
  • Opsiyon Fiyatlaması/Fiyatı Etkileyen Faktörler
  • Put-Call Paritesi
  • Vanilla Opsiyonlar/Trade Mekanizması
  • Egzotic Opsiyonlar
   • Barrier Opsiyonları
   • Digital Opsiyonlar
   • Touch Opsiyonlar
   • Koridorlar
   • Egzotic Barrier Opsiyonları
   • Opsiyon Stratejileri
    • Fiyatlar Yükselirken
    • Fiyatlar Düşerken
    • Durağan ya da Yüksek Volatilite Beklentisinde
 • Yapılandırılmış Ürünler
 • Tüm Ürünlere İlişkin Avantaj ve Dezavantajlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: