Genel Bankacılık


foto

AMAÇ

Bankaların ekonomideki ve finans sektöründeki yeri, banka yönetmenin ana dinamikleri, bankacılık ürünleri, bankaların üstlendikleri ve yönettikleri riskler, kaynak/ kullandırım ve gelir/ gider kalemleri, müşteri segmentasyonu ve organizasyon yapıları ile birlikte yasal sınırlamalar hakkında bilgi aktarmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Bankacılık #Finans #Ekonomi #Bankacılık Ürünleri #Banka Bilançosu #Banka Gelir Tablosu #Riskler #Yasal Sınırlamalar #Müşteri Segmentasyonu #Organizasyonel Yapılanma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Bankaların, genel ekonomik yapıdaki ve finans sektöründeki yerlerini, temel fonksiyonlarını, ne iş yaptıklarını, nasıl para kazandıklarını, ne tip riskler üstlendiklerini, ne tip ürünler ve hizmetler sunduklarını, hangi yasal sınırlamalara tabii olduklarını ve nasıl yapılandıklarını bilir.
Anlar: Bankaların ekonomi ve sektördeki konumlarını, bankacılık ile ilgili temel kavramları, dinamikleri ve ilişkileri anlar.
Yapar: Bankacılık ile ilgili temel düzeyde bilgi aktarabilir. Bankacılıkla ilgili ekonomi makalelerini takip edebilir. Herhangi bir banka çalışanının, görev yaptığı birimin büyük resimdeki yerini yorumlayabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finans Sektörü ve Oyuncular
 • Bankaların ve Finans Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Bankaların Sınıflandırılması
  • Faaliyet Türüne Göre: Mevduat, Katılım, Yatırım
  • Sermaye Yapısına Göre: Kamu, Özel, Yabancı
 • Temel Fonksiyonlar
  • Fon Aktarma
  • Hizmet
  • Kaydi Para Yaratma
 • Banka Yönetmenin Ana Dinamikleri
  • Faiz Marjı
  • Hizmet Gelirleri
  • Risk Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Yasal Sınırlamalara Uyum
 • Müşteri Segmentasyonu ve Dağıtım Kanalları
 • Bankaların Organizasyon Yapıları
 • Banka Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Bankaların Üstlendikleri ve Yönettikleri Riskler
  • Kredi Riski
  • Kur Riski
  • Piyasa Riski
  • Faiz Riski
  • Likidite Riski
  • Operasyonel Risk
 • Bankacılıktaki Yasal Sınırlamalar
 • Bankacılık Ürünleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Maliyet, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: