Blockchain Tasarım Mimarileri


foto

AMAÇ

Blockchain imkanlarını kullanarak farklı sektörler için yeni çözüm ya da proje üretme becerisini kazandırmayı hedefleyen bu eğitimde "akıllı sözleşme" kavramının basit yöntemlerle aktarılmasını amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Blokzincir #Dijital Dönüşüm #Kriptopara #Dağıtık Uygulamalar #Fintech #Akıllı Sözleşme #Kitle Yönetimi #Dijital Finans #Bankacılık #Sigorta #Sağlık #Hukuk #Lojistik #Perakende #Üretim #Tedarik #Depolama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Farklı Blockchain kurguları hazırlayarak içinden çıkılmaz hale gelen sorunlara çözümler üretebileceğini bilir.
Anlar: Kitleleri yönetmeyi dijital sistemlere aktararak, kendine farklı konular için daha fazla zaman ayırabileceğini farkeder. Blockchain kolaylıklarının basit kurallara dönüştürülerek yönetimi zor ortamlara çözüm üretebileceğini alabileceğini anlar.
Yapar: Farklı mimari tasarım düşünme yöntemlerini, geçmiş bilgi birikimiyle harmanlayarak geleceğin teknolojilerinde aktif rol oynayacak projeler geliştirebilir. Çalıştığı ortama katkı sağlayacak şekilde kendine yatırım yapar.

HEDEF KİTLE

Herkesin anlayabileceği seviyede basitleştirilmiş anlatımıyla Blockchain ekosisteminin dışında kalmak istemeyen ve Blockchain’i günlük hayatında faydaya çevirmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Blockchain Mimari Kavramları
 • Blockchain Evrimi
  • Blockchain 1.0- 2.0- 3.0
 • Blockchain ile Kitle, Kurum, Takım Yönetim Stratejileri
 • Finans Sektörüne Özel Blockchain Çözümleri
  • Bankalara Özel Alternatif Finansal Blockchain Servis Tasarımları
  • Merkez Bankaları ve Dağıtık Defter Teknolojisi
  • Dijital Para/ Kripto Değer Farklılıkları Çalışma Prensipleri ve Mimarileri
  • DeFi Kapsamında Bireysel Finans Temelleri ve Tasarımı
 • Yeni Nesil Token Ekonomisi ve Tasarım Mimarileri Deneyimi
  • Utility, Payment, Security, Asset Token Altyapı Kurguları
  • Cüzdan Yapıları ve Bireysel Kullanım Temelleri
 • Blockchain Yıkıcı Etkisi
  • Hangi Sektörler Yok Olacak, Hangi İşler Dönüşecek?
  • Bankacılık ve Sigorta Dönüşümleri
  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetiminde Değişim
  • Tapu Kadastro Sistemlerinde Dönüşüm
  • Enerji Altyapısında Blockchain Farklılıkları
  • Sigorta Sektöründe Blockchain
  • Sağlık ve Hukuk Sektöründe Kayıt Tutma
  • Üretim ve Depo Süreçlerinde Şeffaflık
  • Sahtekarlık Önlemede Blockchain Katkıları
 • Blockchain Ekosisteminde Yeni Meslek Tanımları
 • Türkiye ve Blokzincir Yapıları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, Fiyatlama, Operasyonel Verimlilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kurumsal Girişimcilik, Dijital Okuryazarlık, Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak