İK Analitiği


foto

AMAÇ

İnsan kaynakları profesyonellerine; iş zekası, veri analitiği ve algoritmaları kullanarak veriden anlam çıkarma yetkinliği kazandırmak ve bu kişilerin dijital İK yetkinliklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İnsan Kaynakları #Veri Analitiği #Raporlama #İK Analitik #People Analytics #İş Zekası

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş zekası, İK raporlama, metrik ve İK analitiği araçlarını kullanmayı bilir.
Anlar: Büyük veri, makine öğrenmesi ve İK analitiği kavramlarını anlar ve uygular.
Yapar: İK verileri ile raporlama, iş zekası, mobil raporlama, veri analitiği çalışmaları yapar.

HEDEF KİTLE

Dijital yetkinlik artışı hedefleyen tüm İK yöneticileri ve profesyonellerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İK Analitiği
  • İK Analitiği Nedir?
  • İK Analitiği Değer Piramidi
  • Stratejik İK ve İK Analitiği
  • Veri Bilimi Yöntemleri ve İK
  • İK Analitiği Nasıl Hayata Geçirilir?
  • Problem Alanlarının ve Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi
  • İK Analitiği Projeleri Bileşenleri
  • Araştırma Sorusu Nasıl Netleştirilir?
  • Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
  • Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
  • Veri Toparlama ve Temizlik
  • Analitik Çalışmalarında Veri
  • Veri Kategorizasyon
  • Boş Verilerin Temizlenmesi
  • Temel Analiz Yöntemleri
  • Histogram Oluşturma
  • Temel Görselleştirmeler (Boxplot, Dotplot)
  • Temel Analizler (Ortalama, Medyan, Standart Sapma ve Aralarındaki İlişki)
  • Regresyon Analizi (Weka)
  • Korelasyon Katsayısı ve Yorumlama (Excel ve R Üzerinden)
  • Chi-Square Analizi
  • Lineer Regresyon (Weka, Excel)
  • Veri Görselleştirme
  • Excel Üzerinden Dashboard Tasarımı ve Sonrasında Hazır Veri Seti İle Web ve Mobil Tool Üzerinden Raporlama Setinin Paylaşımı (İş Zekası Çalışması)
  • Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Aksiyon Planı ve İletişim
  • İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
 • Veri Madenciliği Nedir?
  • Sık Kullanılan Veri Madenciliği Analiz Yöntemleri
  • Data Mining Aracı ile Uygulamalı Veri  Madenciliği Çalışması 
 • Vaka Çalışması 1
  • İnsan Kaynakları İş Zekası Uygulaması: Mobil ve Web Tool’u ile HR Verilerinin Mobil Ortamda Raporlanması
  • Regresyon Analizi ile İş Gücü İhtiyacı Tahminleme Vakası
 • Vaka Çalışması 2
  • Reklam Harcamaları ve Eğitim Saatleri Üzerinden Çoklu Regresyon Analizi ile Hangisinin Daha Fazla İş Sonuçlarına Dokunduğunun Tespit Edilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka, İkna, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği