Kısa ve Uzun Vadeli Ufukta Makroekonomik Göstergeler ile Türkiye Ekonomisine Bakış


foto

AMAÇ

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu temel makroekonomik ve finansal göstergeler ışığında analiz etmektir.

ODAK NOKTALARI

#Ekonomi #Makroekonomik Göstergeler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Ekonominin dinamiklerini bilir.
Anlar: Türkiye ekonomisinde son gelişmeleri bilerek, bunların neden- sonuç ilişkilerini anlayarak geleceğe ilişkin yorum yapar ve tahminlerde bulunur.
Yapar: Göstergeler arasındaki ilişkiyi anlar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • IMF, Dünya Bankası ve OECD’nin Küresel Ekonomiye İlişkin Beklentileri
  • Para ve Maliye Politikalarının Ana Çerçevesi
  • Küresel Merkez Bankalarının Beklentileri
 • Dünya Ticaret Örgütünün Öngörüleri
  • Serbest Ticaret Anlaşmalarının Dünya Ticaretine Etkileri
 • Tehditler Fırsatlar Türkiye Ekonomisine İlişkin Beklentiler
  • Resmi Makroekonomik Hedefler
  • Uluslararası Kuruluşların Tahminleri
  • Piyasa Beklentileri
 • Para ve Maliye Politikasının Ana Çerçevesi
  • Hedefler ve Mevcut Durum
 • Göstergelerin Analizi
  • Enflasyon
  • Merkezi Yönetim Bütçesi
  • Ödemeler Dengesi
  • İşsizlik
  • Sanayi Üretimi ve Ciro Endeksleri
  • Güven Endeksleri
 • Güncel Ekonomik Gelişmeler
 • Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak